Euskal Herria: 11º Ekozinemaldia 2017
En Euskal Herria
Del 20 de marzo de 2017 / 19:00
al 30 de marzo de 2017

11º Ekozinemaldia 2017: Aguas para la vida, no para la muerte.

A días del aniversario de la muerte de Berta Cáceres, mostrará, entre otras, la represión que sufren los activistas medio ambientales.

La decimoprimera edición de esta muestra de cine sobre ecología social tendrá lugar del 20 al 30 de marzo en 18 municipios de Euskal Herria.

5 documentales y 2 cortometrajes componen la selección de este año que acercarán al público diversos conflictos medioambientales de Brasil, Honduras, Guatemala, Argentina, EEUU y Euskal Herria.

Presentación

HTML - 138.1 KB
Programa

Un nuevo Ekozinemaldia para marcar un año del asesinato de Berta Cáceres. O como dicen ellas y ellos, sus compas del movimiento, “a un año de su siembra”. Sin embargo Berta no ha sido la única. Dos semanas después su compañero del COPINH Nelson García era asesinado y en julio Lesbia Yaneth Urquía. Antes tres compañeros fueron asesinados en manifestaciones. Pero el año pasado, el 21 junio del 2016, se encontraba también el cuerpo sin vida de la activista anti-embalses Nilce de Souza Magalhães, ‘Nicinha’. Llevaba desaparecida desde enero. Se opuso a las hidroeléctricas del río Madeira (financiadas por el Santander) de las que era damnificada, en concreto del embalse Jirau.

Mejores noticias nos deparó el proyecto Hidro Santa Cruz, en Santa Cruz de Barillas (Guatemala) de la española Hidralia que a finales de año (26 diciembre 2016) anunciaba que se retiraba del proyecto. Este proyecto tuvo también una gran oposición, y como resultado hubo muchos activistas presos y también asesinados, como Pascual Pedro Pablo (27-3-2015) y Daniel Pedro Mateo (16-4-2013). Todas estas personas fueron asesinadas por su activismo contra las hidroeléctricas, no siendo la única actividad en tener tan fatales resultados (también la minería, extracción forestal, de petróleo, gas, carbón…).

Nada mejor que un documental para conocer estos casos (el de Berta, Nelson y Lesbia; el de Nicinha), el de esta victoria (Santa Cruz de Barillas) y también el de Belo Monte (Brasil) y Tapajós que por ahora también se mantiene paralizado. Además, tendremos también unos largometrajes sobre la defensa de los ríos ante la imposición de hidroeléctricas; también se incluyen otras infraestructuras de nefasto impacto hídrico, como los oleoductos que tantos desastres provocan cuando revientan y derraman. En el caso de los EE UU, los más recientes fueron uno en octubre 2016 en Oklahoma, y otro en abril en Dakota en el oleoducto Keystone. La resistencia actual más articulada se lleva a cabo en Standing Rock, Dakota (EEUU) por indígenas y activistas ambientales (Guardianes del Agua). La hemos querido incluir y para ello hemos traducido al euskera el corto “Mni Wiconi”.

A ellos se les suma “Ni Urumea” de Gaizka Aranguren que narra la relación entre humanos y ríos, como los afectamos y las afecciones que provocamos en los ríos y la naturaleza.

Por eso en un certamen así nos acordamos de la problemática que aquí también nos afecta, como la extracción de agua de Mendaza en el Ega, los riesgos de deslizamiento del recrecimiento de Yesa, la Segunda Fase del Canal de Navarra, etc. sin olvidarnos de otros no tan lejanos, y de otros compas que también sufrieron aquí la presión de este modelo energético y económico como el recientemente fallecido Iñaki García Koch, resultado de la depresión que contrajo tras ser encarcelado por la acción contra el embalse de Itoitz.

Un certamen en problemática hídrica y energía en un mes de gran simbología a ese respecto: al aniversario de Fukushima el 11 de marzo y el de Chernobyl el 23, se le suman ese mes el día internacional contra los embalses (el 14M) y el Día Mundial del Agua el 22. El 17 de marzo se celebrará la junta de accionistas del BBVA que además de financiar el goleooducto DAPL en Dakota antes mencionado, ha financiado proyectos hidroeléctricos como Ilisu (kurdistán), Pascua y Báker (Patagonia chilena), El Cajón y El Zapotillo (México), Cerro del Aguila (Perú). También la de Iberdrola el responsable de macro-represas en Brasil como Belo Monte, Tapajós (también incluidas en el programa), Teles Pires o BAixo Iguaçu o la recientemente inaugurada San Pedro II en el Sil (GAlicia) donde cuenta con 14 embalses. Por todo ello, además de coincidir con el 1º aniversario de las muertes de Berta y Nelson, la temática y las fechas de este EkoZinemaldia son de lo más significativas. Con las caídas, con los damnificados, con los que luchan contra estos proyectos, decimos una vez más: “¡Agua y energía para la vida, no para la muerte!”

11. Ekozinemaldia 2017: Ura eta energia bizitzarako, eta ez heriotzarako!”

Duela egun gutxi Berta Caceresen hilketaren urteurrena bete eta gero, Ekozinemaldiak ingurumen aktibistek pairatzen duten errepresioa salatuko du.
Ekologia sozialari buruzko erakustaldi honen hamaikagarren edizioa martxoaren 20tik 30era bitartean ospatuko da Euskal Herriko 18 udalerritan.

5 dokumental luzeez eta 2 dokumental laburrez osatutako aukeraketaz disfrutatu ahal izango du publikoak, Brasil, Honduras, Guatemala, Argentina, AEBak eta Euskal Herriko hainbat ingurumen gatazka ezagutzeko.

Aurkezpena

Beste Ekozinmeladi bat, Berta Caceresen heriotzaren lehen urteurrenean. Edo haren mugimenduko kideek esaten duten bezala, “bere ereintzaren urteurrenean”. Baina Berta ez da izan bakarra. Bi aste geroago, COPINHeko haren kide Nelosn Garcia hil zuten, eta, uztailean, Lesbia Yaneth Urquia. Hori baino lehen, hiru kide hil zituzten manifestazioetan. Baina iaz, 2016ko ekainaren 21ean, Nilce de Souza Magalhães Nicinha urtegien aurkako militantearen gorpua aurkitu zuten. Urtarriletik zegoen desagertuta. Madeira ibaiko hidroelektrikoen aurka egin zuen (Santanderrek finantzatuak), horiek kaltetua baitzen, Jirau urtegikoaren aurka, zehazki.

Berri hobeak utzi zizkigun Santa Cruz de Baillaseko (Guatemala) Hidro Santa Cruz proiektuak, Espainiako Hidralia enpresarenak, urte amaieran (abenduaren 26an) proiektua bertan behera utziko zuela iragarri baitzuen, ondorio gisa aktibista kartzelatuak eta zenbait hildako utzita, Pascual Pedro Pablo (2015/03/27) eta Daniel Pedro Mateo (2013/04/16), kasu. Hidroelektrikoen aurkako aktibismoagatik hil zituzten horiek guztiak, baina jarduera hori ez zen izan ondorio lazgarriak izan zituen bakarra (galerak eragin zituzten, halaber, meatzaritzak, baso-ustiapenak, petrolio-erauzketak, gasarenak, ikatzarenak…).

Zer hoberik dokumental bat baino kasu horiek ezagutzeko (Bertarena, Nelson eta Lesbiarena; Nicinharena), garaipen bat ezagutzeko (Santa Cruz de Barillasekoa) eta Belo Monteko (Brasil) eta Tapajoseko kasuak ezagutzeko, azken hori egun geldituta dagoen arren. Hidroelektrikoen inposizioaren aurka, ibaien defentsari buruzko filmez gain, badira inpaktu hidriko negargarria duten bestelako azpiegiturak ere, lehertu eta isurketak eragiten dituzten petrolio-hodiak, adibidez. AEBko kasuan, frogaturiko azkenak izan dira Oklahomakoa, 2016an, eta beste bat Dakotan, apirilean, Keystone petrolio-hodian. Egungo erresistentzia egituratuena Standing Roock.-ena da (Dakota, AEB), indigenen eta ingurumenaren aldeko aktibisten (Uraren zaindariak) eskutik. Ikus-entzunezkoen artean sartu nahi izan dugu, eta, horretarako, “Mni Wiconi” film laburra euskarara ekarri dugu.

Horiei gehitu behar zaie Gaizka Arangurenen “Ni Urumea”, gizakien eta ibaien arteko harremanaz diharduena, zein eragin dugun haietan eta zein kalte eragiten dugun ibaietan eta naturan, oro har.

Horregatik, halako zinemaldi batean, hemen ere eragiten ari diren kalteak jaso nahi izan ditugu, hala nola, Mendazako ur-erauzketa Egan, Esa handitzeak dakarren irristadura-arriskua, Nafarroako Ubidearen Bigarren Fasea, etab. Hain urrunekoak ez diren beste zenbait ahaztu gabe, ezta hemen bertan energia- eta ekonomia-eredu honen presioa pairatu dutenak ere, esate baterako, Itoizko urtegiaren aurkako ekintzagatik kartzelatu osteko depresioaren ondorioz zendu berri den Iñaki Garcia Koch.

Arazo hidrikoei eta energiari buruzko zinemaldia, arlo horretan sinbologia handia duen hilabetean: Fukushimako gertakariaren urteurrena martxoaren 11n da, eta Txernobilgoarena 23an; horrez gain, hilaren 14an urtegien aurkako nazioarteko eguna da, eta 22an, berriz, Uraren Nazioarteko Eguna. Martxoaren 17an, BBVAko akziodunen batzarra izango da; lehen aipatu Dakotako DAPL petrolio-hodia finantzatzeaz gain, beste hainbat proiektu hidroelektriko ere finantzatu ditu, hala nola, Ilisu (Kurdistan), Pascua eta Baker (Txileko Patagonia), El Cajon eta El Zapotillo (Mexiko), Cerro del Aguila (Peru). Iberdrolako batzarra ere egingo da egun horietan, Brasilen zenbait makroenpresaren jabe den multinazionalarena: Belo Monte, Tapajos (egitarauan sartuta dagoena), Teles Pires, Baixo Iguaçu edo ireki berri den San Pedro II Silen (Galizia), non 14 urtegi dituen. Horregatik guztiagatik, Berta eta Nelsonen heriotzen lehen urteurrenarekin bat egiteaz gain, EkoZinemaldiaren gaiak eta datak oso esanguratsuak dira. Eroritakoen alde, kaltetuen alde, proiektu horien aurka borrokatzen direnen alde, behin eta berriz esango dugu: “Ura eta energia bizitzarako, eta ez heriotzarako!”.