PDF - 7.5 MB
[Exoposició] Contaminació per ozó troposfèric

Respirar aire net és un dret de tota persona. La contaminació atmosfèrica causa danys greus a la salut i al medi ambient. La població més afectada és la infantil, les persones majors, les que pateixen malalties respiratòries i cardiovasculars i les dones gestants.

En els últims anys està augmentant la preocupació per un contaminant molt singular, que no és emés per les ximeneies ni pels tubs d’escapament, i que afecta més les zones rurals que les grans ciutats: l’ozó troposfèric.

L’origen d’aquest problema es troba en les emissions d’altres contaminants anomenats “precursors”, produïdes pel trànsit, les indústries i les calefaccions. En presència de radiació solar, aquests contaminants precursors es transformen en ozó.

La contaminació per ozó troposfèric causa cada any 17.000 morts prematures a la Unió Europea, de les quals 1.800 es produeixen a l’Estat espanyol. Dues terceres parts dels cultius i bona part dels nostres boscos i espais naturals suporten nivells d’ozó que danyen la vegetació.

Una qualitat de l’aire adequada exigeix que la ciutadania conega en tot moment l’estat de l’aire que respira i que s’establisquen plans d’acció per a reduir la pol·lució causada per l’ozó i els seus contaminants precursors.