Amb motiu del Dia Internacional de la Conservació del Sòl les organitzacions espanyoles firmants de la Iniciativa Ciutadana Europea (ECI) “People4Soil”, entre les quals es troba Ecologistes en Acció, s’han adreçat a Isabel García Tejerina, ministra d’Agricultura, Pesca i Medi Ambient, per a reivindicar la necessitat de conformar un marc jurídic vinculant per a protegir els nostres sòls.

Carta a ministra de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente

Les organitzacions consideren urgent que es reprenguen les negociacions sobre aquesta normativa europea i per això demanen a la ministra que se sume a aquesta proposta i la defense a Europa.

Un informe del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Medi Ambient (MAPAMA) d’Espanya adverteix que, a aquest ritme, el risc de desertificació afectarà el 80 % del territori espanyol, tal com ocorre en la resta de països del sud d’Europa. Espanya és el país europeu que alberga el nombre més gran d’espècies d’aus, mamífers i amfibis per als quals la desertificació suposa una pèrdua irreparable d’hàbitats i d’espècies, que alhora tindrà el seu reflex en la nostra capacitat productiva i d’adaptació al canvi climàtic.

Per a evitar aquesta degradació necessitem no només protegir els sòls de les seues principals amenaces (contaminació, erosió, pèrdua de biodiversitat, segellat i ocupació) sinó a més considerar l’obligatorietat d’utilitzar pràctiques que fomenten la resiliència ecològica: restituir la matèria orgànica als sòls, fomentar el compostatge de residus orgànics en grans nuclis de població, minimitzar l’ús de fitosanitaris i garantir-ne la gestió adequada, fer ús de pràctiques agroecològiques per a millorar l’estructura del sòl i la biodiversitat, evitar l’ocupació de sòls fèrtils per a infraestructures, construccions i indústries extractives, promoure bones pràctiques silvícoles, etc.

Una bona gestió dels sòls és part fonamental de la solució per a revertir l’escenari de crisi ecològica en què ens trobem. Els sòls que sostenen tota la vida en el planeta, la supervivència i la prosperitat de les generacions actuals i les venidores depén del que decidim fer avui i es legisle per a demà.