Xerrada Montseny, un aire no tan pur. El problema de l’ozó
En Sant Celoni
Del 2 de setembre de 2017 / 12:00
al 2 de setembre de 2017

Xerrada “Montseny, un aire no tan pur. El problema de l’ozó”
2 setembre, 12 h.
Carrer Alguersuari (Centre Cultural La Clau). Sant Celoni

La xerrada intentarà aclarir per què al Montseny es donen forts episodis de contaminació per ozó troposfèric, com cal actuar i les possibles solucions. L’acte l’organitzem conjuntament la Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny, la Plataforma Qualitat de l’Aire i Ecologistes en Acció amb el suport del Projecte europeu CAPTOR.

Intervindran:

  • Xavier Querol, Investigador IDAEA-CSIC
  • María García, Ecologistes en Acció i Plataforma per la Qualitat de l’Aire
  • Carles Lumeras, Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny

CaptorAIR utilitza les dades dels dispositius CAPTOR, que són sensors de baix cost instal·lats a cases de voluntaris i voluntàries. Per tal de garantir la seva comparabilitat amb instruments de referència, els dispositius CAPTOR han estat prèviament calibrats per comparació amb les dades de les xarxes locals de qualitat de l’aire de la instrumentació de referència de la UE.

Les dades que generen els sensors s’han de considerar només informatives i no es poden utilitzar per a finalitats de compliment normatiu. captorAIR mostra l’exposició a la contaminació d’ozó i ofereix la possibilitat de compartir les dades a Twitter i Facebook. CaptorAIR és de programari lliure i completament gratuïta. Entra a captorair.org per accedir a les dades o baixa’t la nostra app des de Google Play. Ajuda’ns a fer difusió enviant a les teves amistats i contactes, moltes gràcies!.

L’ozó troposfèric, també conegut com a ozó “dolent” per contraposició al de l’estratosfera, és un contaminant secundari produït per la reacció entre la llum solar i el diòxid de nitrogen i els hidrocarburs emesos pel trànsit urbà i interurbà, el transport marítim i aeri, així com algunes indústries (incineradores i centrals tèrmiques). En el que portem d’any, 9 estacions oficials – de la xarxa de vigilància de la Generalitat- de 6 zones ja han superat l’objectiu legal. Altres 5 estacions afectant altres 3 zones podrien depassar l’objectiu legal d’aquí a setembre. Tot indica que aquest any se superaran els nivells d’incompliment legal que es van assolir l’any 2016.

Charla “Montseny, un aire no tan puro. El problema del ozono”.
2 de septiembre, a las 12 h.
Calle Alguersuari (Centre Cultural La Clave). Sant Celoni

La charla intentará explicar por qué en el Montseny se dan fuertes episodios de contaminación por ozono troposférico, como se debe actuar y las posibles soluciones. El acto lo organizan conjuntamente la Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny, la Plataforma Calidad del Aire y Ecologistas en Acción, con el apoyo del Proyecto europeo CAPTOR.

Intervendrán:

  • Xavier Querol, Investigador IDAEA-CSIC
  • María García, Ecologistas en Acción y Plataforma per la Qualitat de l’Aire.
  • Carles Lumeras, Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny.

Campaña ciudadana de medición de ozono en Cataluña.

Ecologistas en Acción lanza captorAIR, una aplicación que informa sobre las concentraciones de ozono troposférico en una de las zonas más afectadas por este contaminante en Cataluña.

captorAIR es una aplicación desarrollada por la Universidad Politécnica de Cataluña en colaboración con Ecologistas en Acción, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Guifi.net, Legambiente, Zentrum für Soziale Innovation, GLOBAL 2000 and the Université Blaise Pascal Clermont-Ferrand en el marco del proyecto europeo CAPTOR.

Su objetivo principal es informar a la población sobre las concentraciones de ozono troposférico en tiempo real en tres regiones europeas diferentes durante los periodos de primavera y verano, época en la que se alcanzan sus máximas concentraciones.

España (Cataluña): Barcelonès, Maresme, Vallès, Osona
Italia: Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna
Austria: Niederösterreich, Burgenland, Steiermark

captorAIR utiliza los datos de los dispositivos CAPTOR, que son sensores de bajo coste instalados en casas de voluntarios y voluntarias. Con el fin de garantizar su comparabilidad con los instrumentos de referencia, los dispositivos CAPTOR han sido previamente calibrados por comparación con los datos de las redes locales de calidad del aire de la instrumentación de referencia de la UE.

Los datos que generan los sensores se tienen que considerar sólo informativos y no se pueden utilizar para finalidades de cumplimiento normativo. captorAIR muestra tu exposición a la contaminación por ozono y ofrece la posibilidad de compartir datos de calidad del aire en tu localidad. ¡captorAIR es de software libre y completamente gratuita!. Entra en captorair.org para acceder a los datos o bájate nuestra app desde Google Play. Ayúdanos haciendo difusión a tus contactos, ¡muchas gracias!
El ozono troposférico, también conocido como ozono “malo” por contraposición al de la estratosfera, es un contaminante secundario producido por la reacción entre la luz solar y el dióxido de nitrógeno y los hidrocarburos emitidos por el tránsito urbano e interurbano, el transporte marítimo y aéreo, así como algunas industrias (incineradoras y centrales térmicas). En lo que llevamos de año, 9 estaciones oficiales – de la red de vigilancia de la Generalitat- de 6 zonas ya han superado el objetivo legal. Otras 5 estaciones afectando otras 3 zonas podrían rebasar el objetivo legal de aquí a septiembre. Todo indica que este año se superarán los niveles de incumplimiento legal que se alcanzaron en 2016.