Ecologistes en Acció demana que s’estenguin a totes les àrees urbanes les restriccions temporals del tràfic motoritzat en episodis d’elevada contaminació com l’actual.

Amb l’anticicló que porta instal·lat una setmana sobre la Península Ibèrica, l’intens trànsit motoritzat que suporten les principals àrees metropolitanes espanyoles ha provocat que es disparin els nivells de diòxid de nitrogen i partícules en l’aire urbà, sense que la major part de les autoritats estiguin adoptant mesurades per protegir la salut de la població.

Si bé els ajuntaments de Madrid i Valladolid van adoptar mesures de restricció de la circulació i estacionament de vehicles a les seves àrees centrals, per reduir les emissions de contaminants a l’atmosfera, ampliant les accions informatives i de reducció de la velocitat engegades el divendres i dissabte, la realitat a moltes altres ciutats amb problemes similars durant aquests dies ha estat el més absolut silenci.

Així, a les ciutats de Barcelona, Getafe, Guadalajara, Salamanca, Sevilla i Saragossa s’ha superat igual que a Madrid el valor límit horari de diòxid de nitrogen, establert per la normativa en 200 micrograms per metre cúbic, sense que per part de les autoritats locals i autonòmiques respectives s’hagi adoptat cap mesura, ni informativa ni de limitació del trànsit urbà, en mancar de plans d’acció a curt termini o no haver-los engegat malgrat haver-se aconseguit els nivells de referència. En el cas de Catalunya, la Generalitat ha omès l’activació de l’avís preventiu per NO2 el divendres passat quan diverses estacions van superar els 160 µg/m3 de NO2 (Gracià, L’Eixample, Poblenou i Gracia, aquesta última per sobre de 200 µg/m3).

Més preocupant és la situació de les partícules inferiors a 10 micres de diàmetre (PM10), contaminant més perillós el valor del qual límit diari, establert en 50 micrograms per metre cúbic, s’ha vingut superant fins a ahir de forma recurrent a les ciutats de la Corunya, Avilés, Bailén, Barcelona, Granada, Huelva, Lleida, Madrid, Murcia, Puertollano, Santander, Sevilla, Talavera de la Reina, València, Valladolid o Zaragoza, entre les quals només la de Valladolid ha avisat a la població i ha adoptat mesures sobre el tràfic. Així l’avís preventiu establert al protocol vigent de la Generalitat, s’ha omés també per PM10 el dijous i el divendres, amb diverses estacions per sobre de 50 µg/m3 (Gracia, Granollers, Sant Vicenç i Terrasa).

És especialment significatiu el cas de la ciutat de València, que malgrat haver aprovat recentment un protocol de mesures a adoptar durant episodis d’alta contaminació per partícules PM10, ha acumulat una setmana duplicant el valor límit diari, sense que l’Ajuntament hagi declarat l’episodi ni hagi engegat les mesures previstes per atallar-ho, com la restricció de l’estacionament i el tràfic per matrícules paris i imparells, en atribuir-ho a factors com a obres en la via pública o la crema de palla d’arròs en l’Albufera.

Aquest episodi d’elevada contaminació s’està produint, a diferència d’altres ocasions, en absència d’intrusió de pols procedent del nord d’Àfrica, per la qual cosa els alts nivells de partícules registrats a les grans ciutats tenen el seu origen en fonts urbanes pròpies.

A part de l’escassa sensibilitat de la major part de les autoritats locals i autonòmiques enfront d’un problema que ocasiona milers de defuncions prematures cada any a Espanya, Ecologistes en Acció crida l’atenció sobre la disparitat de criteris entre els plans d’acció a curt termini existents, i especialment sobre el fet que amb l’excepció d’Avilés, Barcelona, Gijón, Madrid, València o Valladolid, encara en 2017 la major part de les àrees metropolitanes espanyoles manca d’aquest tipus de protocols de protecció de la salut.

Per això, i davant la persistència de l’anticicló en l’inici de la setmana, Ecologistes en Acció demana que s’estenguin a totes les àrees urbanes afectades les mesures de reducció del trànsit motoritzat adoptades pels Ajuntaments de Madrid i Valladolid, advertint a les persones més sensibles a la contaminació atmosfèrica, tals com a nens, ancians, dones gestants o persones amb problemes respiratoris o cardiovasculars, que es protegeixin evitant l’exposició a l’aire lliure al caient de la tarda, quan la contaminació és més alta.

Així mateix, insta als ajuntaments de les ciutats grans i mitjanes i a les comunitats autònomes amb àrees metropolitanes al seu territori al fet que redactin plans d’acció a curt termini que permetin adoptar les mesures de lluita contra la contaminació necessàries enfront d’episodis de mala qualitat de l’aire com el qual venim sofrint en els últims dies.

La contaminació atmosfèrica és responsable de fins a trenta mil defuncions prematures anuals a Espanya, 23.000 per inhalació de partícules i 7.000 causats pel diòxid de nitrogen, segons l’últim informe sobre la qualitat de l’aire publicat per l’Agència Europea de Medi ambient, citant estudis de l’Organització Mundial de la Salut (OMS).

Es tracta per això d’un important problema ambiental i sanitari, agreujat pel canvi climàtic global, que està reduint les precipitacions i incrementa les situacions meteorològiques estables favorables a l’acumulació de la contaminació atmosfèrica.