El Moviment per la Justícia Climàtica, en el qual participa Ecologistes en Acció, lamentem la suspensió de la Llei Catalana de Canvi Climàtic per part del Tribunal Constitucional. La llei, tot i que dista de ser perfecta, és un gran avanç per a la lluita contra l’escalfament global a Catalunya i va incorporar algunes de les demandes del Moviment, així com d’altres entitats de l’ecologisme social.

És de gran importància no retardar la lluita contra el canvi climàtic a cap nivell. El canvi climàtic és la crisi més gran que pateix la humanitat, amb conseqüències que ja veiem en el nostre dia a dia, com l’enorme sequera que patim actualment a l’Estat Espanyol. És per això que el Moviment no compartim la suspensió per part del Constitucional, ni cap altre atac a l’acció urgent contra la crisis climàtica.

La Llei Catalana de Canvi Climàtic conté objectius de reducció de gasos d’efecte hivernacle més ambiciosos que aquells marcats per la Unió Europea. També planifica el tancament de les nuclears i prohibeix la fracturació hidràulica (fracking). A més, inclou una planificació basada en topalls quinquennals i sectorials de les emissions de gasos d’efecte hivernacle i diversos impostos. Tot i que des del Moviment creiem que ha faltat un debat profund sobre el sistema socioeconòmic, la Llei avança la lluita contra el canvi climàtic en bona direcció.

Què ha quedat suspès pel Tibunal Constitucional?

Tot i que la totalitat de la llei ha quedat suspesa cautelarment, el Tribunal Constitucional va fer pública la llista d’articles de la Llei de Canvi Climàtic que s’investiguen per incostitucionals. Seguidament us n’expliquem alguns exemples:

Un dels articles suspesos és el de “finalitats” que impediria el més elemental punt de partida, el coneixement del problema a través de la recol·lecta d’informació. L’Article diu que cal “establir mecanismes que proveeixin informació objectiva i avaluable sobre tots els aspectes relacionats amb el canvi climàtic, la seva evolució temporal i els seus impactes.” També se suspèn la definició del què és un Edifici de Consum Energètic Gairebé Nul, basada en la Directiva 2010/31/UE del Parlament Europeu i del Consell, del 19 de maig, relativa a l’eficiència energètica dels edificis.

Queda en suspens també tot el capítol íntegre de Mitigació del canvi climàtic (Capítol I.), on es fixaven els objectius d’emissions, el marc estratègic de referència i la incorporació de pressupostos sectorials de carboni, una eina fonamental de seguiment i planificació climàtica per integrar les polítiques sectorials amb una visió de llarg termini. També se suspèn l’article de l’inventari d’emissions i embornals de CO2 a Catalunya. Es suspenen també l’article de planificació i programació de l’adaptació al canvi climàtic.

Pel que fa a les polítiques sectorials, queda afectat l’article d’aigua per les possibles implicacions sobre els transvassaments de conques, clarament limitats als casos de necessitats d’aigua de boca, tal i com preveu la directiva marc de l’aigua de la Unió Europea.

El capítol sectorial més afectat és el d’energia, que se suspèn en la seva totalitat, i on s’havien introduït mesures encaminades a la necessària i urgent transició energètica cap a un model renovable, distribuit, desnuclearitzat i desfossilitzat i la penalització del sobreconsum energètic.

Es posa també en dubte la consitucionalitat de l’electrificació dels ports i la reducció de la dependència fòssil en el model de mobilitat. Queda en qüestió també el Pacte Nacional per la Transició energètica, la prohibició del fracking, el desmantellament de les nuclears i la declaració de la Mediterrània com una zona lliure d’hidrocarburs.

I, finalment, el que pogués quedar sense suspensió per constitucionalitat, queda bloquejat en la pràctica per l’eliminació de la fiscalitat, la suspensió del fons climàtic i el comerç d’emissions que serien les fonts econòmiques que permetrien portar a terme la resta de l’articulat.