El projecte «Al sòl el que és del sòl» té com a objectiu reforçar la implantació de la separació en origen dels residus orgànics principalment, debatent sobre el sistema actual d’ús dels recursos i gestió dels residus. Visibilitzant de manera contundent que «extreure, produir, consumir i llençar» no tanca mai el cercle de les matèries que utilitzem i malbarata dia a dia molts recursos. Posant el focus en què, si barregem les deixalles, la gestió dels residus és forçament complicada, genera enormes impactes ambientals i no es pot recuperar els materials depreciats de les escombraries.

La clau per a revertir aquesta situació és separar en origen la matèria orgànica de la resta de materials per a, d’una banda, fer compost de qualitat i fertilitzar la terra, tancant així el cicle del nitrogen i del carboni, i per una altra, facilitar la recuperació de la resta de materials entrant una altra vegada en la cadena de producció, sobretot els no renovables com el metall o els plàstics.

En l’àmbit de la gestió dels residus, la legislació ha avançat molt en aquesta direcció, però s’aplica ben poc. Les directives de la UE obliguen el 2030 als estats membres a reciclar el 60 % i a soterrar només el 10 % dels residus; al 2023 la separació de la fracció orgànica ha d’estar implantada a tota la UE. Tenim per davant un gran repte. Al País Valencià se soterra el 60 % de les deixalles i es recupera només el 22 % dels materials. Però afortunadament des del 2016, molts municipis per tot arreu del País Valencià estan implementant sistemes de recollida separada de matèria orgànica, el que suposa un 40% en el pes total dels residus urbans.

La implantació amb èxit dels nous sistemes de recollida i tractament dels nostres residus urbans per part de l’administració, requereix així mateix d’un canvi d’hàbits de la ciutadania, el que implica un gran esforç en informació i comunicació. Per aquest motiu hem elaborat un programa educatiu sobre la correcta gestió de la matèria orgànica dirigit principalment per a les escoles, perquè una vegada més podem ajudar a aquest canvi d’hàbits tant necessari. L’elecció quotidiana del que consumim, la gestió correcta dels residus, el cicle de la matèria orgànica,… són temes que poden tractar-se des de moltes àrees i ens traslladen al debat dels canvis que s’estan donant en la nostra societat.

El material que s’ha elaborat i s’utilitza durant la campanya consta d’un informe sobre la situació de la gestió dels residus al País Valencià, amb el qual s’argumenta la implantació de la separació de la matèria orgànica; d’una presentació per a la introducció dels tallers o de l’informe, i dels tallers amb material àudio-visual de suport per a realitzar-los.

Ecologistes en Acció del País Valencià té a més un programa d’Educació Ambiental amb el què continua la campanya «Al sòl el que és del sòl» en centres educatius de tot el nostre territori.

Material traduït amb la col·laboració de: