Tallers per a centres educatius

L’educació obligatòria incideix especialment en el coneixement de l’entorn i els elements que componen i es relacionen en els ecosistemes (rurals i urbans). Per això, l’objectiu principal que ens plantgem és comprendre i establir relacions entre els fets i fenòmens naturals i els socioculturals, i contribuir activament a la defensa, conservació i millora del medi ambient. Per tant tractarem que s’identifiquen els problemes i les incògnites de cara al futur, en relació al tractament RSU (Residus Sòlids Urbans) i, en especial, a la fracció orgànica.

Per això necessitem explorar, relacionar i reaccionar, i tot això partint de diferents nivells de coneixements i entorns. Les dinàmiques de l’Educació Ambiental proposades per aquesta fi s’han elaborat 2 eixos.

Eix 1: Adaptació al curs o grau curricular de l’alumnat. En la majoria de les dinàmiques (en la fase de desenvolupament) hi ha una part adaptada per a primària i una altra per a secundària. Bàsicament n’identifiquem 3 intervals d’edat. 6-10 anys. 10-13 i 13-17.

Eix 2: D’allò general ambiental a l’acció grupal en residus. I per això es distribueix en 3 parts. La primera planteja el context global on els materials són finits i els residus són part de la vida complexa. La segona aprofundeix en la realitat d’origen i destinació d’allò que produïm i extraiem, així com les repercussions en els ecosistemes, fracció biodegradable. I la tercera ofereix models d’acció directe en l’àmbit socioeducatiu.