• Els vehicles dièsel són responsables de la major part de les emissions contaminants degudes al tràfic. No obstant això, gaudeixen d’importants privilegis fiscals que segueixen incentivant la seva compra.
  • Malgrat el descrèdit sofert després de l’escàndol Dieselgate, els vehicles dièsel reben una rebaixa fiscal del 23 % en l’impost d’hidrocarburs, la qual cosa influeix que a l’Estat espanyol un 60 % dels més de 22 milions de vehicles que circulen siguin dièsel.
  • L’informe ‘Millor sense dièsel’ proposa reformes en tres impostos: el d’hidrocarburs, el de matriculació i el de circulació.

Ecologistes en Acció ha presentat Millor sense dièsel, un informe que analitza com, a pesar que els vehicles diésel són la principal font de contaminació atmosfèrica a les ciutats, encara avui gaudeixen d’uns beneficis fiscals que superarien els 2.500 euros en tota la seva vida útil.

En l’Estat espanyol, els beneficis fiscals vindrien fonamentalment de l’aplicació de menys impostos pel dièsel que per a la benzina, una rebaixa d’un 23 % en l’impost d’hidrocarburs. Aquest avantatge ha contribuït en gran manera al fet que durant anys els dièsel supossin un 70 % de les vendes de vehicles de passatgers. En total, un 60 % dels més de 22 milions de vehicles que circulen en l’Estat espanyol són dièsel.

Malgrat el descrèdit sofert després de l’escàndol Dieselgate, dels diferents anuncis de prohibició de circulació de vehicles més contaminants a les ciutats, o de la classificació de l’OMS dels fums del dièsel com cancerígenos, encara en 2017 les vendes de dièsel van rondar el 50 % en el conjunt de l’Estat.

Revertir aquesta situació passa, entre altres mesures, per canviar la fiscalitat dels vehicles dièsel. És això el que analitza l’informe d’Ecologistes en Acció. En ell es revisen els impostos que paguen els vehicles, posant de manifest dades com que en 2016 solament el 20 % dels vehicles dièsel van pagar l’impost de matriculació; o que l’impost de circulació grava sobre la base de criteris obsolets i amb una enorme disparitat entre municipis.

D’altra banda, l’informe compara la situació de l’Estat espanyol amb la d’altres països de la Unió Europea. En aquest sentit, es destaca com als països menys dieselitzats, com Holanda o Finlàndia, existeix una penalització fiscal en els impostos de matriculació i circulació per als vehicles dièsel.

En vista a l’analitzat, el document proposa reformes en tres impostos: el d’hidrocarburs, el de matriculació i el de circulació.

  1. Impost d’hidrocarburs: es proposa la igualació dels tipus de gasolina i gasoil.
  2. Impost de matriculació: es proposa, en primer lloc, una actualització dels límits de CO2, dels quals actualment depèn el gravamen d’aquest impost, a més d’una penalització als vehicles dièsel.
  3. Impostos de circulació: es fa una reformulació de l’impost de circulació amb criteris ambientals, amb la mateixa base que el de matriculació (tipus depenents de les emissions de CO2 i una penalització per als vehicles dièsel).

Finalment, en l’informe es fan algunes propostes sobre com invertir la recaptació extra d’aquests impostos en infraestructures de transport sostenible.

Nuria Blázquez, autora de l’informe i portaveu d’Ecologistes en Acció, ha declarat: “Si els vehicles dièsel desapareguessin de les ciutats la qualitat de l’aire milloraria. Per descomptat no té sentit seguir subvencionant-ho. El coherent seria que, ja que és més contaminant, tingués impostos més alts”.

Artículos relacionados