La cultura prepotente del coche en Pamplona ha creado una víctima más (que esperamos no sea mortal). Otra vez, un coche ha atropellado a un peatón en un paso para peatones. Otro atropello que se podía haber evitado, que se tenía que haber evitado.

Ekologistak Martxan cree que la sociedad no debe permitir, ni asumir como normal, que una persona pueda morir por el simple hecho de pasar por un paso de peatones donde es el peatón quien tiene prioridad de paso. Teniendo en cuenta que “el 100 % de las víctimas mortales de accidente en Pamplona el año pasado fueron peatones”, exigimos que el Ayuntamiento dirija todos sus esfuerzos a asegurar la vida de los peatones.

Para ello, Ekologistak Martxan considera imprescindible calmar el tráfico de los coches. Hay que hacer que vayan más despacio. Y, sobre todo, es en las inmediaciones de los pasos de cebra donde tienen que ir más despacio. Una buena medida en ese sentido sería sobreelevar todos los pasos de peatones de la ciudad. Y regularlos con semáforos.

Vista la manera en que muchos conductores atraviesan los pasos de peatones, deben de creer que conducir un coche les da más derechos que a los demás. Para Ekologistak Martxan, eso no es así. Tienen los mismos derechos que todos. Aún más. Conducir una maquina que contamina el aire, que rompe el silencio, y que puede matar, tendría que recortar derechos (en lo que a la movilidad se refiere).

Este año, el Ayuntamiento de Pamplona ha activado un plan de seguridad vial para reducir los muertos por atropello en la ciudad, y la primera campaña informativa la ha dirigido a las víctimas. “Porque el peligro es mayor de lo que crees, antes de dar un paso piénsatelo dos veces; a derecha e izquierda”, dicen. Y en la imagen del cartel de la campaña, aparece un peatón cruzando por un sitio en que no hay paso de cebra.

Pero, a pesar de que muchos conductores piensen que “los peatones cruzan por donde quieren”, la mayoría de los atropellos son en los pasos de peatones, y en la mayoria de los casos son los conductores los responsables del atropello. Según los datos del Ayuntamiento, en 2007, hubo en la ciudad 166 atropellos que dejaron un balance de 140 heridos leves, 42 heridos graves, y 3 muertos. Tres muertos. Pues bien, en el 65 % de los casos, el atropello fue responsabilidad de los conductores (en 98 atropellos no respetaron el paso de peatones).

Y eso que la norma es clara: “Los conductores tienen prioridad de paso para sus vehículos, respecto de los peatones, salvo en los pasos para peatones debidamente señalizados”. Es decir, en los pasos de peatones, los vehículos nunca tienen prioridad con respecto a los peatones. Ya es hora de que se obligue a los conductores a respetar la prioridad de paso “en los pasos de peatones debidamente señalizados”. ¿Cómo obligarles? Seguro que al Ayuntamiento se le ocurren unas cuantas formas.

Harrapaketei buruz

ZIRKULAZIOA LASAITZEKO ETA HARRAPAKETAK SAIHESTEKO, BEREHALAKO NEURRIAK HAR DITZAN ESKATZEN DIO EKOLOGISTAK MARTXAN-EK IRUÑEKO UDALARI

Autoak Iruñean agertzen duen harrokeriak bertze biktima bat sortu zuen atzo.
Berriz ere, auto batek oinezko bat harrapatu du, oinezkoendako pasabide
batean. Harrapaketa hori saihesten ahal zen, saihestu behar zen.

Ekologistak Martxanek uste du gizarteak ezin duela onartu, eta ezin duela
normaltzat jo, pertsona bat hiltzea oinezkoendako bide batetik pasatzeagatik
(bide horietan oinezkoa baita pasatzeko lehentasuna duena). Kontuan izanik
iragan urtean Iruñeko auto istripuetan hil ziren guztiak oinezkoak zirela,
Udalari eskatzen diogu bere indar guztiak bidera ditzala oinezkoen bizitzak
ziurtatzera.

Horretarako, Ekologistak Martxanen ustez, nahitaezkoa da autoen zirkulazioa
lasaitzea. Mantsoago joan daitezen lortu behar dugu. Eta, batez ere,
zebra-bideen inguruetan joan behar dut mantsoago. Ildo horretan, neurri
egokia litzateke zebra-bide guztiak goratzea. Eta zebra-bide guztietan
semaforoak paratzea.

Oinezkoekiko batere begirunerik gabe zeharkatzen dituzte gidari askok
zebra-bideak, auto bat gidatzeak eskubide gehiago ematen diela sinetsiko
balute bezala. Ekologistak Martxanen ustez, hori ez da horrela. Guztiok
ditugun eskubideak dituzte. Areago, (mugikortasunari buruzko) eskubideak
murriztu beharko lituzke airea kutsatzen duen, isiltasuna hausten duen eta
hil dezakeen makina bat gidatzeak.

Iruñeko Udalak bide segurtasuneko plan bat abiatu du aurten, 2010 urte
artekoa, harrapaketak gutxitzeko, eta estreinako informazio kanpaina
biktimei begira egin du. Zera dio kanpainak: “Arriskua uste duzuna baino
handiagoa delako, urrats bat egin aurretik, birritan pentsatu; eskuinera eta
ezkerrera”. Eta kartelaren irudian oinezko bat ageri da, errepidea
zeharkatzen, zebra-biderik ez dagoen toki batetik.

Auto gidari askok pentsatzen dute “oinezkoek edozein tokitik zeharkatzen
dutela errepidea”. Baina harrapaketa gehienak zebra-bideetan izaten dira.
Eta kasu gehienetan auto gidariak dira harrapaketen erantzule. Iruñeko
Udalaren datuen arabera, 2007an, 166 harrapaketa gertatu ziren hirian, 140
zauritu arin, 42 zauritu larri eta hiru hildako utzi zituztenak. Hiru
hildako. Bada, harrapaketen %65ean, erantzukizuna auto gidariarena izan zen
(98 harrapaketetan, auto gidariek ez zuten zebra-bideko lehentasuna
errespetatu).

Nahiz eta araua argia den: “Gidariek pasatzeko lehentasuna dute, oinezkoen
aitzinetik, behar bezala seinalaturik dauden oinezko pasabideetan izan
ezik”. Alegia, zebra-bideetan, oinezkoek beti dute lehentasuna. Bada garaia
auto gidariek errespeta dezaten oinezkoek bide horietan duten lehentasuna.
Nola egin? Ziur gara Udalari hainbat modu bururatuko zaizkiola.