L’organització alemanya NABU i Ecologistes en Acció han realitzat mesuraments de les emissions atmosfèriques procedents de vaixells en l’Estret de Gibraltar i Barcelona, trobant nivells de contaminació fins a 70 vegades majors que la concentració de fons normal de les ciutats.

La contaminació ambiental produïda pels vaixells és una seriosa amenaça per a la salut humana, el medi ambient i el clima mundial. La Comissió Europea estima que cada any 50.000 europeus moren prematurament a causa de la contaminació de l’aire causada pels vaixells, especialment per partícules en suspensió, sofre, òxids de nitrogen i ozó troposfèric. Com és sabut, els vaixells utilitzen combustibles amb alt contingut de sofre que emeten contaminants altament perillosos per a la salut humana. Actualment el transport marítim suposa el 2 % de les emissions mundials de diòxid de carboni, segons les últimes dades publicades per la Unió Europea, i es preveu que la seva aportació creixerà significativament durant els propers anys.

No obstant això, en comparació del transport per carretera o la indústria, amb prou feines s’està actuant per reduir les emissions d’aquest sector de forma efectiva. Segons l’Inventari Nacional d’Emissions a la Atmosfera que acaba de publicar el MAPAMA, la navegació internacional representa el 40 % de les emissions a l’atmosfera d’òxids de nitrogen (NOx), el 44 % de les d’òxids de sofre (SOx) i el 22 % de les de partícules fines (PM2,5), referides al total de l’Estat espanyol l’any 2016.

Quan la navegació és costanera, com és el cas dels creuers, l’impacte de les emissions sobre les poblacions resulta evident. Els creuers segueixen sent la manera de transport amb majors emissions de gasos d’efecte hivernacle per quilòmetre recorregut relacionades amb el turisme. A més, la major part dels creuers comencen amb vols per arribar als ports, afegint entre un 10 % i un 30 % a les emissions totals produïdes pel creuer.

Aquesta elevada contaminació originada pels bucs ha estat posada de manifest pels mesuraments realitzats aquesta setmana per l’organització alemanya NABU (Nature and Biodiversity Union) i Ecologistes en Acció, de la qualitat de l’aire en l’Estret de Gibraltar i el port de Barcelona, trobant nivells de contaminació fins a 70 vegades majors que la concentració de fons normal de les ciutats.

Per fer front a les emissions atmosfèriques de la navegació marítima, els estats costaners del nord d’Europa van acordar designar les Àrees de Control d’Emissions de Sofre (SECA, pels seus inicials en anglès) al Mar del Nord, Mar Bàltic i del Canal de la Mànega. Amb el canvi a combustibles més nets, aquesta regulació ha aconseguit unes millores immediates en la qualitat de l’aire de fins a un 50 % des de l’any 2015 i uns beneficis socioeconòmics associats valorats en milers de milions d’euros.

Per això, Ecologistes en Acció demana al govern espanyol que s’una a França, estat que està liderant la creació d’una SECA que limiti l’entrada de vaixells altament contaminants en el Mediterrani. A aquest efecte ha convidat tant als responsables de qualitat ambiental del MAPAMA com als responsables tècnics de qualitat de l’aire d’Andalusia, Murcia, València, Balears i Catalunya a participar en la II Conferència Internacional ‘Reduir la contaminació de l’aire dels vaixells en el Mar Mediterrani’, organitzada pel Ministeri de Medi ambient de França i l’aliança europea d’organitzacions ecologistes 1, de la qual Ecologistes en Acció forma part.

«No podem acceptar cap excusa que segueixi postergant una regulació més estricta de les emissions dels bucs en el sud d’Europa, ja que les rutes de navegació més importants des d’Àsia fins a Europa travessen el Mediterrani i s’espera que el tràfic marítim augmenti fins a un 250 % l’any 2050», assenyala María García, d’Ecologistes en Acció.

  1. Aliança que que agrupa principalment a entitats de la regió Mediterrània com Cittadini per l’Aria (Italia), France Nature Environnement (Francia), Ecologistas en Acción (España), BirdLife (Malta) y Hellenic Ornithological Society (Grecia), y a organizaciones como la federación europea Transport & Environment y NABU (Alemania).