La Fiscalia de Tarragona ha admès a tràmit una denúncia per investigar si hi va haver negligència en la gestió de l’últim succés de Vandellòs. Ecologistes en Acció ha assessorat tècnicament a l’advocat, dóna suport a la denúncia i es personarà en les diligències.

L’advocat Oscar Cabrero de l’associació Societat Humana ha presentat una denúncia davant la fiscalia perquè s’investigui si hi va haver negligència en la gestió de l’últim succés de la central nuclear de Vandellòs II (Tarragona). La Fiscalia ha admès a tràmit la denúncia per que veu indicis i delicte. A partir d’ara es produiran diligències per esbrinar de qui va ser la responsabilitat de la gestió de l’últim succés. Es tracta de que  el dia 2 de març, Ecologistes en Acció va tenir notícia que el 13 de febrer s’havia descobert  una fuita d’aigua radioactiva en un dels embornals de la contenció de la central de Vandellòs II. En cas que aquesta aigua procedís de la barrera de pressió caldria parar la central immediatament. I en cas que no es pogués determinar l’origen de la fuita, caldria actuar de forma preventiva i parar igualment la central.

Doncs bé, els titulars de la central la van mantenir en funcionament més de dues setmanes després de conèixer l’existència de la fugida, tot i no conèixer el seu origen amb la aquiescència del Consell de Seguretat Nuclear (CSN).

Aquestes accions judicials van ser al seu torn motivades per la denúncia pública que va fer Ecologistes en Acció d’aquest succés i de la gestió que va fer el CSN que no va forçar la parada de Vandellòs II. Després de parar la central es va veure que, en efecte, la fugida si procedia de la barrera de pressió, el que va fer que la central funcionés perillosament almenys una setmana.

La denúncia compta amb el suport d’aquesta associació que es personarà en les diligències en el moment que el temps judicial ho permeti. El perill que suposen les centrals nuclears per si mateixes es veu augmentat per aquestes males pràctiques dels titulars de les centrals nuclears que no haurien de ser tolerades pel CSN.

Per evitar accidents i deixar de generar residus radioactius, el més assenyat seria procedir al tancament escalonat de les centrals nuclears espanyoles segons vagin caducant els seus permisos d’explotació.