Passat dissabte 26 de Maig la plataforma ciutadana pel Magre que porta durant els darrers mesos assessorant la Mesa pel Magre i col·laborant en les distintes activitats que s’han dut a terme pels diferents pobles de la Ribera dugué a terme la seua primera activitat. Una jornada de presentació que servia alhora per a visibilitzar la problemàtica de les graveres amb diferents col·lectius i entitats.
Representants d’Aems-rios con vida, Acció Ecologista Agró, Xúquer Viu, el Grup d’Acció Mediambiental del Marquesat, el CIREF (Centro Ibérico de Restauración Fluvial) i la Ribera en Bici-Ecologistes en Acció participaren de la jornada en què es va fer una avaluació de l’estat de les graveres. Especialment les situades entre els termes de Catadau, Alfarb i Carlet. En acabar la visita les distintes associacions van fer mostra de la seua preocupació entorn a l’estat de degradació i abandonament en què es troba el Magre. Totes les participants van mostrar interés per formar part de la Plataforma Ciutadana pel Magre, i des d’ací començar a prendre mesures per revertir la situació.
En primer lloc, es va acordar la realització d’un calendari i un programa de treball de les distintes tasques que ajuden a millorar l’ecosistema. Aquestes van encaminades a l’establiment de garanties i compromisos que facen complir les normatives vigents per part de les administracions competents i els diferents usuaris de l’entorn fluvial.
Pere Merino, el representant d’Aems-Rios con Vida afirmava que feia anys que no s’emportava una visió tan negativa i degradada d’un riu. Feia referència a la importància de recuperar la vida en aquest tram de riu on va poder comprovar de primera mà, la definició irregular del Domini Públic Hidràulic, constants abocaments incontrolats de residus, infraestructures hidràuliques obsoletes o degradades i un llarg etcètera.
Tot i que des dels ajuntaments s’estan duguent a terme campanyes de sensibilització, neteja i cura pel riu, cal fer una tasca molt més enllà de les competències o responsabilitats de les distintes administracions. Cal establir un compromís global per millorar l’estat de l’hàbitat fluvial, des de tots els fronts possibles. Vetlar per assolir aquesta meta és l’objectiu d’aquesta nova plataforma pel Magre.