L’actual model de transport hipermotoritzat crea massa problemes: accidents amb milers de morts i ferits greus, contaminació amb més morts i malalts, principal emissor de gasos hivernacle ací i per tant principal responsable del canvi climàtic. Recordem que el calfament del clima està superant les pitjors previsions dels científics i la franja mediterrània valenciana és la de major risc de desertificació de tota Europa, de manera que la pujada de temperatures ens va a afectar molt greument, de fet ja ens està afectant amb la sequera crònica, les noves plagues i els récords de temperatures creixents.

Així doncs, cal reduir l’ús abusiu dels vehicles de motor i fomentar els modes de transport sostenibles: peu, bici i transport col·lectiu, reduint també els desplaçaments excessius que fem. I una de les principals mesures, molt beneficioses per a tothom, consistix en limitar la velocitat màxima als 30 km/h en tots els carrers perquè, evitant els 50 o 60 km/h de l’actual velocitat punta intraurbana, s’aconseguixen millores tan importants com les que assenyalen des de l’Aliança de Ciutats 30 1

-> El nombre i la gravetat dels accidents es redueixen considerablement. A 30 km/h, un vianant atropellat té més del 90% de possibilitats de sobreviure. En aquells municipis de la xarxa en els quals s’ha reduït la velocitat, els accidents greus han disminuït un 80%.

-> El soroll del trànsit a 30 km/h es redueix considerablement.

-> Es millora la qualitat de l’aire, ja que circulen menys autos i s’emeten menys gasos, la qual cosa contribueix a una millora general de la salut, de manera que s’ajuda a mitigar el canvi climàtic.

-> A més, garanteix un flux de trànsit constant amb menys embussos i congestions i aconseguix que caminar, passejar amb bici o utilitzar el transport públic siguen activitats més agradables.

-> La correcta introducció d’àrees 30 pot ajudar a reduir considerablement el nombre de semàfors i de senyals de trànsit, la qual cosa implica un important estalvi per als municipis.

-> Es reduïx l’actual ús abusiu dels autos, de manera que es reduïxen tots els greus problemes que aquests provoquen sobre la salut, el medi ambient i el confort urbà.

Contràriament al que alguns poden creure, reduir la velocitat màxima a 30 km/h no suposarà quasi retard perquè la velocitat mitjana en les nostres ciutats és de l’ordre dels 25 km/h. I tampoc resulta utòpic perquè ja hi ha moltes que ho han fet, en part o totalment, per exemple l’Alcúdia, sense anar més lluny, o Pontevedra, Irun, Ansoain i moltes altres ciutats europees.

Amb les crítiques desaforades, que sens dubte llançaran alguns, passarà com quan prohibiren fumar en espais tancats: al principi diran poc menys que el cel s’enfonsarà sobre els nostres caps i després a poc a poc s’aniran apaivagant i tots veuran que vivim millor amb menys velocitat, menys autos i més arbres. És el que ha passat en altres ciutats, algunes properes.

Per tant, volem més arbres, menys velocitat punta i menys cotxes a tots els pobles de la Comunitat Valenciana!

PD: La tendència és no sols a rebaixar la velocitat punta a 30 km/h sinó a reduir-la el que faça falta perquè les persones no tinguen cap perill i dissuadir de l’ús abusiu dels autos. Així ja hi ha àrees 20, amb límit en els 20 km/h, i zones d’entrada permesa només als autos dels veïns on la velocitat sol limitar-se als 10 km/h o la d’un vianant. En moltes ciutats han tirat fora del centre els autos i en algunes se plantegen ja eliminar-lo definitivament de tot el casc urbà…

  1. http://es.30kmh.eu/the-initiative/resumen-de-la-iniciativa-ciudadana-europea/