Demandas en relación a la gestión del agua

Amb motiu del nomenament del nou Secretari d’Estat de Medi Ambient, Hugo Moran, Ecologistes en Acció li ha tramès un document on s’especifiquen una sèrie de demandes per una adequada gestió de l’aigua a Espanya.

El Secretari d’Estat de Medi Ambient és el responsable de la gestió de l’aigua a Espanya. En dependrà la direcció general de l’aigua i les confederacions hidrogràfiques. Per la qual cosa, Ecologistes en Acció ha fet arribar tant al propi Morán com a la Ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, un document que destaca la necessitat d’evitar es construeixin nous embassaments, com els de Biscarrués i Barron, i la paralització d’algunes construccions, com Mularroya o Alcolea. També se solicita la claussura immediata del transvasament Siurana-Riudecanyes (Tarragona) i el tancament progressiu del transvasament Tajo-Segura.

Una altra de les peticions va dirigida a aturar l’augment del regadiu, que s’ha disparat en els últims anys, i que suposa actualment més del 85 % del consum d’aigua.

Les aigües subterrànies també mereixen una menció, atès que mig milió de pous il·legals que existeixen a España i que suposen un consum addicional de 3.600 hm3 a l’any.

El document, a més, inclou requeriments i propostes sobre la depuració d’aigües residuals, la inclusió del Dret Humà a l’aigua potable, l’increment de les reserves naturals fluvials i la renaturalització dels trams urbans de rius, així com tot el relatiu a l’aigua disponible i el canvi climàtic.

La gran majoria de les demandes d’Ecologistes en Acció les pot desenvolupar directament el Ministerio de Transición Ecológica, sense la necessitat de passar pels Congrés dels Diputats. Algunes d’aquestes actuacions poden realitzar-se de manera immediata.

Ecologistes en Acció espera que les expectatives de canvi que tramet el nou Govern es tradueixin en l’adopció i posada en marxa d’aquestes propostes, dirigides envers una gestió més ambiental i social de l’aigua al nostre país.