Select Page

Cargando Eventos

« Todos los Eventos

  • Este evento ha pasado.

Barcelona: Marxa pel canvi climàtic

10 noviembre 2018/12:00 - 14:00

El Moviment per la Justícia Climàtica, de la que Ecologistes en Acció forma part, convoca una gran marxa pel clima a Barcelona el 10 de Novembre

El Moviment per la Justícia Climàtica convoca una gran marxa pel canvi climàtic el dissabte 10 de Novembre, a les 12h a Arc de T riomf, amb la intenció de posar el canvi climàtic al centre de l’agenda política i mediàtica.

La data es tria en el context de la trobada del C40, una reunió internacional de ciutats pel clima, que té lloc els dies 13 i 14 de Novembre a Barcelona.

La marxa tindrà un fort component artístic, i estarà conformada per cinc blocs: el primer estarà format per les comunitats més afectades pel canvi climàtic, el segon representarà  les generacions futures, el tercer bloc proposa alternatives i solucions davant d’aquesta crisi global, el quart grup assenyalarà els responsable s de la crisi, i l’últim serà de tothom, perquè el canvi climàtic ens afecta a tots de manera transversal.

El canvi climàtic és el repte més important que viu la humanitat avui en dia. Com va explicar l’informe del Panell Intergovernamental de Canvi Climàtic la setmana passada, només tenim 12 anys per repensar completament la nostra societat i economia i aconseguir baixar les emissions un 45 %, si és que volem evitar la catàstrofe climàtica.

El canvi climàtic és, en particular,  un problema crucial per a les ciutats que ja acullen més de la meitat de la població hum ana. Malgrat ocupar menys del 2 % de la superfície de la Terra, les ciutats consumeixen el 78 % de l’energia i són responsables del 60 % d’emissions de CO₂ i altres ga sos d’efecte hivernacle.

Les ciutats poden jugar un rol fonamental a l’hora de reduir els riscos del canvi climàtic. Per això, davant la incapacitat dels Estats de prendre les mesures necessàries que exigeix aquesta crisi, hem de buscar altres nivells d’incidència política més locals. És indispensable que els pobles i ciutats s’apoderin per a dur a terme accions de mitigació i adaptació i esdevenir més resilients per fer front a la desestabilització de la que just ara comencem a veure els primers efectes.

És per això que des del Moviment per la Justícia Climàtica convidem a tothom a formar part d’aquesta marxa, per exigir als nostres representants polítics que prenguin les accions contundents necessàries per frenar aquesta crisi.

El Moviment per la Justícia Climàtica és un conglomerat de persones a títol individual, entitats socials i ecologistes que ens trobem en una preocupació comuna: la lluita contra el canvi climàtic.

El Movimiento por la Justícia Climática, de la que Ecologistas en Acción forma parte, convoca una gran marcha por el clima en Barcelona el 10 de Noviembre

El Movimiento por la Justicia Climática convoca una gran marcha por el cambio climático el sábado 10 de Noviembre, a las 12 h en Arc de Trio mf, con la intención de poner el cambio climático en el centro de la agenda política y mediática.

La fecha se elige en el contexto del encuentro del C40, una reunión internacional de ciudades por el clima, que tiene lugar los días 13 y 14 de Noviembre en Barcelona.

La marcha tendrá un fuerte componente artístico, y estará conformada por cinco bloques: el primero estará formado por las comunidades más afectadas por el cambio climático, el segundo representará las generaciones futuras, el tercer bloque propone alternativas y soluciones ante esta crisis global, el cuarto grupo señalará los responsables de la crisis, y el último será de todos, porque el cambio climático nos afecta a todos de manera transversal.

El cambio climático es el reto más importante que vive la humanidad hoy en día. Como explicó el informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático la semana pasada, sólo tenemos 12 años para repensar completamente nuestra sociedad y economía y conseguir bajar las emisiones un 45 %, si es que queremos evitar la catástrofe climática.

El cambio climático es, en particular, un problema crucial para las ciudades que ya acogen más de la mitad de la población humana. Sin ocupar menos del 2 % de la superficie de la Tierra, las ciudades consumen el 78 % de la energía y son responsables del 60% de emisiones de CO₂ y otros gases de efecto invernadero.

Las ciudades pueden jugar un rol fundamental a la hora de reducir los riesgos del cambio climático. Por ello, ante la incapacidad de los Estados de tomar las medidas necesarias que exige esta crisis, tenemos que buscar otros niveles de incidencia política más locales. Es indispensable que los pueblos y ciudades apoderen para llevar a cabo acciones de mitigación y adaptación y convertirse en más resilientes para hacer frente a la desestabilización de la que justo ahora empezamos a ver los primeros efectos.

Es por ello que desde el Movimiento por la Justicia Climática invitamos a todos a formar parte de esta marcha, para exigir a nuestros representantes políticos que tomen las acciones contundentes necesarias para frenar esta crisis.

El Movimiento por la Justicia Climática es un conglomerado de personas a título individual, entidades sociales y ecologistas que nos encontramos en una preocupación común: la lucha contra el cambio climático.

Web: http://marxapelclima.org

Detalles

Fecha:
10 noviembre 2018
Hora:
12:00 - 14:00
Categorías del Evento:
, ,