Al·legacions al pla alternatiu al transvasament de l’Ebre

Totes les versions d’aquest article: [Català] [Castellano]

Després d’analitzar el Pla d’actuacions urgents presentat pel Ministeri de Medi Ambient com a alternativa al transvasament de l’Ebre, Ecologistes en Acció considera que constitueix una millora pel que fa al transvasament, ja que la repercussió mediambiental de les actuacions que proposa és bastant menor a la que ocasionaria el transvasament.

No obstant això, a part de no esmentar en absolut la necessitat de frenar el creixement de les demandes i el desmantellament del regadiu il·legal, manté un clar enfocament d’oferta, dóna per bones les demandes i els dèficits establerts en el Pla Hidrològic Nacional i contribueix, al igual del transvasament, a consolidar un model de desenvolupament insostenible a la costa mediterrània, amb una gran repercussió mediambiental.

Encara que en el Pla d’actuacions urgents s’inclouen bastants actuacions encaminades a millorar la gestió dels recursos hídrics, que coincideixen força amb les propostes fetes per Ecologistes en Acció en l’alternativa al transvasament elaborada l’abril de 2001, Ecologistes en Acció considera que són insuficients i és perfectament factible l’adopció de més mesures en aquest sentit, que farien innecessàries una bona part de les plantes dessaladores que es proposen.

De totes les conques, són especialment preocupants les actuacions que es preveuen per a la província d’Almeria, que no tan sols cobririen els dèficits actuals, sinó que, en certa manera, legitimarien els regadius il·legals que hi ha actualment i incrementaria substancialment la disponibilitat hídrica per a la creació de nous regadius, la repercussió mediambiental dels quals és especialment elevada.

Per tot això, Ecologistes en Acció es reitera en “l’alternativa al transvasament del Baix Ebre a la costa mediterrània, proposada en el Pla Hidrològic Nacional”, que van elaborar l’abril de 2001, en ésser plenament vigent i anar dirigida a l’establiment d’un model de desenvolupament sostenible a la conca mediterrània, on a cada conca o subconca les demandes no superin en cap moment els recursos hídrics renovables disponibles.
Visitants connectats: 581