La Vall antinuclear

L’Ajuntament de la Vall d’Uixó ha aprovat per unanimitat una moció presentada al Ple pel grup municipal d’Esquerra Unida. L’Arquet-Ecologistes en Acció de la Vall d’Uixó treballant conjuntament amb les organitzacions de la Plataforma Tanquem Cofrents i no al cementeri nuclear de Zarra, va proposar als regidors del grup municipal el presentar la moció al darrer Ple Municipal de novembre.

MOCIÓ DE REBUIG DE LA CANDIDATURA DEL CEMENTERI NUCLEAR DE ZARRA

Sr Alcalde de l’Ajuntament de la Vall d’Uixó:

En nom del Grup Municipal d’Esquerra Unida li presente la següent moció per a la seua consideració, debat i aprovació, si escau, en el pròxim Ple Municipal:

El municipi de Zarra és una de les poblacions candidates per a albergar un Magatzem Temporal Centralitzat de Residus d’Alta Activitat o cementeri de residus nuclears.

La decisió de la Corporació municipal de Zarra de presentar candidatura per a albergar eixe cementeri nuclear va haver de ser presa amb ple coneixement dels ciutadans, tenint en compte l’opinió de la població del municipi interessat, la dels pobles del seu entorn, i la de la seua Comunitat Autònoma, com a mínim.

Aquest Magatzem Temporal Centralitzat de Residus Radioactius d’Alta Activitat emmagatzemarà 12.800 metres cúbics de residus d’alta activitat, que contindrien més de 6.700 tones d’urani, procedents del desmantellament de les plantes ja desconnectades de la xarxa i que, per tant, continuaran emetent radioactivitat.

Donat que tot tipus d’entitats i organitzacions socials, ambientals i cíviques valencianes s’han posicionat en contra del cementen de residus radioactius, igual que ho han fet diversos càrrecs representants dels partits polítics, càrrecs electes, alcaldes, alcaldesses, regidors i diputats provincials de tot l’espectre polític valencià.

Atés que les Corts Valencianes van aprovar per unanimitat el passat 27 de setembre la resolució següent: "les Corts Valencianes no acceptaran cap decisió del Govern d’Espanya que afecte la instal•lació d’un magatzem temporal centralitzat de combustible nuclear gastat i residus radioactius d’Alta Activitat (MTC) i el seu centre tecnològic associat sense comptar amb la voluntat del poble valencià, i impedir la seua instal•lació".

Donat que la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, va aprovar per unanimitat en la Junta de Portaveus celebrada el 28 d’octubre una moció contra l’emplaçament del cementeri nuclear a la localitat de Zarra. La decisió s’ha pres perquè es considera que condicionaria el desenvolupament agropecuari i turístic de la zona de la Vall d’Aiora i Cofrents.

L’Ajuntament de la Vall d’Uixó adopta els següents acords:

Primer.- Manifestar la seua rotunda oposició a la construcció en el municipi de Zarra, i per extensió en tota la Comunitat Autònoma Valenciana, d’un cementeri nuclear centralitzat, siga quin siga la seua denominació (Magatzem Temporal Centralitzat, o altres) i el tipus de residus radioactius que fóra a albergar.

Segon.- Comunicar el rebuig expressat en el present Acord al President del Govern d’Espanya i al Ministre d’Indústria, Turisme i Comerç, a fi de que fent ús de les seues competències, decidisca la no instal•lació del Magatzem Temporal Centralitzat en el terme municipal de Zarra.

Tercer.- Traslladar aquest Acord de Ple tant al President de la Generalitat Valenciana i al Conseller de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, com als Grups Parlamentaris de les Corts Valencianes i a la Plataforma contra el MTC.

En la Vall d’Uixó, a 30 de novembre de 2010
Visitants connectats: 503