Col·labora amb nosaltres/demanar informació

Som una xarxa de persones i grups ecologistes, ecopacifistes, conservacionistes i de defensa dels animals que, acollint-nos a la formula legal d’una federació, treballem per aconseguir una societat ecològicament sostenible, i en la defensa dels equilibris mediambientals davant les agressions.

Compartim experiències, materials i recursos; coordinem criteris i ens ajudem mútuament en les nostres activitats. La nostra filosofia es bassa en la confiança mútua, en donar prioritat a tot el que tenim en comú per sobre del que ens pugui separar, aprofundint en l’arrel de la possible discrepància com a mètode per a solucionar conflictes.

- Fer-te soci o sòcia
- Fer-te soci o sòcia d’un Grup Federat
- Demanar informació
- Fer una donació
- Fer de voluntari o voluntària des d’internet
- Subscriu-te a la revista "Ecologista"

 Fer-te soci o sòcia

Fent-te soci o sòcia ajudaràs a mantenir econòmicament la xarxa de persones voluntàries que treballem per defensar el medi ambient. També rebràs gratuitament els números de la revista "Ecologista".


Full d’associació

Nom:


Cognoms:


Adreça:


Població i C.P.:


Data de neixement:


Professió:


Telèfon:


Correu electrònic:


Quota:
84 € a l’any
Una altra quantitat superior
42 € a l’any (per a persones amb recursos limitats)

Periodicitat de rebuts: ANUAL

Domiciliació bancària

Sr/a. Director/a del Banc/Caixa:

Adreça-banc:


Li demano atengui fins a nou avís i amb càrrec al meu compte, els rebuts que li siguin presentats per Ecologistes en Acció de Catalunya en concepte de quota.

Nom i cognoms de la persona titular del compte:


DNI de la persona titular del compte:

CODI IBAN
IBANEn compliment de l’art. 5 de la llei 15/1999, de 13 de desembre, ECOLOGISTES EN ACCIÓ t’informa que les teves dades personals s’incorporaran a un fitxer informatiu el titular del qual és ECOLOGISTES EN ACCIÓ. S’usaran per a la gestió del pagament de la quota o subscripció i per a mantenir-te informat de les nostres activitats.

Pots accedir, rectificar o cancel·lar les teves dades enviant un escrit a aquesta adreça postal: ECOLOGISTES EN ACCIÓ DE CATALUNYA Ps. Fabra i Puig, 274 08031 Barcelona
Visitants connectats: 330