Col·labora amb nosaltres/demanar informació

 Subscripció a la revista "Ecologista"

La revista ECOLOGISTA és una publicació trimestral d’ información ambiental que es ven als quioscos. La seva finalitat és fer arribar informació rigorosa i contrastada sobre el medi ambient al públic en general.

L’equip de redacció i maquetació el formen persones voluntàries, i tots els beneficis que se n’obtenen de la seva comercialització es destinen a les campanyes d’Ecologistes en Acció.

La revista es distribuida a responsables de l’administració, xarxes de biblioteques, organismes oficials, mitjans de comunicació i altres ONGs, a més compta amb la distribució de la Associació de Revistes Culturals d’Espanya (ARCE), a la que pertany, la qual cosa li dona projecció internacional.

Full de subscripció

Nom:

Cognoms:Adreça:


Població i C.P.:Telèfon:


Correu electrònic:Suscripció:
30 euros (12 números)
Estranger: 50 US $ (12 números)

Suscripción de suport (una altre quantitat superior)
Suscripció des del número: (inclós)


Forma de pagament:
Gir postal
Taló bancari

Estranger: Gir postal internacional

Domiciliació bancària

Sr/a. Director/a del Banc/Caixa:Adreça:


Li demano atengui fins a nou avís i amb càrrec al meu compte, els rebuts que li siguin presentats per Ecologistes en Acció de Catalunya en concepte de subscripció a la revista.


Nom i cognoms de la persona titular del compte:


DNI de la persona titular del compte:


CODI IBAN

IBANEn compliment de l’art. 5 de la llei 15/1999, de 13 de desembre, ECOLOGISTES EN ACCIÓ t’informa que les teves dades personals s’incorporaran a un fitxer informatiu el titular del qual és ECOLOGISTES EN ACCIÓ. S’usaran per a la gestió del pagament de la quota o subscripció i per a mantenir-te informat de les nostres activitats.

Pots accedir, rectificar o cancel·lar les teves dades enviant un escrit a aquesta adreça postal: ECOLOGISTES EN ACCIÓ DE CATALUNYA Ps. Fabra i Puig, 274 08031 Barcelona
Visitants connectats: 329