Admès recurs contra el PAI que afecta Serra Bèrnia

Totes les versions d’aquest article: [Català] [Castellano]

La secció núm. 1 del tsj analitzarà la legalitat del pla parcial i la modificació de la declaració d’impacte ambiental del pgou aprovada per la Conselleria de Medi Ambient per la qual es declarava urbanitzable eixe sector

El passat 4 d’octubre la Sala del Contenciós-Administratiu de la Secció Primera del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana mitjançant un Decret ha admés a tràmit la demanda interposada per la Federació Valenciana d’Ecologistes en Acció contra l’aprovació definitiva del Pla Parcial del sector Anibits-Margequivir per part de l’Ajuntament de Callosa d’En Sàrria en sessió plenària el 27 de juliol del 2011 i la modificació de la Declaració d’Impacte Ambiental per part de la Conselleria de Medi Ambient, per la que es declarava urbanitzable eixe sector el 3 de desembre del 2004.

Decreto del Tribunal Superior de Justicia sobre Plan Parcial del sector Anibits-Margequivir

El sector Anibits-Margequivir té una extensió de 1.764.000 m2 i es pretén la construcció de 2.178 vivendes, majoritàriament xalets unifamiliars de luxe, dos camps de golf, un hotel i diverses instal•lacions comercials. Eixe sector està en les faldes de la Serra de Bèrnia i ocuparia 140 ha de sòl forestal (més del 75% del sector) protegit per figures de la Xarxa Natura 2000 (Lloc d’Importància Comunitària i Zona d’Especial Protecció per a les Aus). Destruiria completament la vegetació existent en una superfície de 110 hi ha, algunes d’elles ocupades per Hàbitats d’Interés Prioritari de la Unió Europea definits en la Directiva 92/43/CEE.

L’aprovació municipal i tota la tramitació administrativa ha comptat, de forma sorprenent, amb el suport unànime de tots els grups polítics presents en l’Ajuntament (PP, PSPV-PSOE i Bloc-Compromís). El PGOU, que contempla eixe sector com a sòl urbanitzable sense ordenació detallada, també va comptar amb eixa estranya unanimitat de tots els grups, estigueren en el Govern o en l’oposició.

La propietat majoritària dels terrenys és d’una mercantil Miragolf Playa S.A. amb greus problemes econòmics, i amb crèdits amb amortitzacions reclamades per via judicial, i que no ha volgut fer-se càrrec de la promoció del Programa d’Actuació Integrada(PAI) corresponent. Eixe PAI està sent promogut per l’Ajuntament de Callosa d’En Sàrria, que destinarà al mateix 24,4 milions d’euros en el període 2011-2016, un 50% del pressupost municipal, per mitjà d’un crèdit bancari que podria superar el límit municipal del possible endeutament municipal que establixen les lleis (75% dels ingressos corrents). És la primera vegada al País Valencià que un Ajuntament de forma inaudita promou directament la construcció de milers de xalets de luxe i camps de golf, en compte de promoure la construcció de vivendes de protecció oficial.

La modificació de la Declaració d’Impacte Ambiental duta a terme al desembre del 2004 per part de la Conselleria de Medi Ambient, i per la que es va declarar urbanitzable eixe sector, va obeir a fortes pressions de l’Ajuntament, que va presentar informes fraudulents de catedràtics i professors de les Universitats Politècniques de Madrid i València, que negaven l’existència dels valors naturals presents en el sector i pels que una gran part del mateix va ser inclosa en les figures de protecció ambiental de la Xarxa Natura 2000.

El desenrotllament d’eixe sector suposaria una gravíssima agressió ambiental que assentaria un precedent inadmissible que desvaloraria eixes figures de protecció i que encoratjaria altres projectes urbanístics en altres espais de la Xarxa Natura 2000.
Visitants connectats: 453