Desenvolupament de l’energia solar fotovoltaica

Totes les versions d’aquest article: [Català] [Castellano]

Ecologistes en Acció, CCOO i UGT han presentat una proposta per al desenvolupament de l’energia solar fotovoltaica. La proposta pretén impulsar el
desenvolupament d’una de les fonts energètiques més netes i tornar al nostre país al lloc capdavanter en la indústria fotovoltaica mundial. S’advoca
per una actuació estatal que desbloquege el coll de botella que afronta actualment l’energia solar fotovoltaica, a causa de l’escassetat de silici.

L’energia solar fotovoltaica, una de les més prometedores fonts d’energia neta i renovable, afronta en l’actualitat un greu problema generat pel seu
imparable creixement: l’escassetat de silici.

El silici que s’utilitza en la fabricació de panells solars ha d’estar en un grau molt pur, que s’obté a partir d’un mineral, la quarsita. A causa de
l’enorme increment en la producció de panells solars (entorn del 40% anual en tot el món) el silici comença a escassejar. Aquest material, el silici
grau semiconductor, és també la base dels components que fabrica la indústria microelectrònica. L’augment en la capacitat de producció de panells
solars ha esgotat les ampliacions en la producció de silici, i la indústria fotovoltaica ha entrat en competició pel silici amb la indústria
microelectrònica.

El creixement de la indústria fotovoltaica és tal que si l’any 2004 es van necessitar 13.000 tones de silici, es calcula que per al 2006 es necessitaran
21.000 tones i per a l’any 2020 se’n podria arribar a necessitar 200.000. Aquestos enormes increments en el silici necessari requereixen d’una
enèrgica activitat de creació de noves factories per a l’obtenció i purificació de silici, que a penes s’està duent a terme.

D’altra banda, per a la fabricació de panells solars, hi hauria prou amb l’ús d’un silici amb un grau de puresa menor, denominat silici grau solar, menys
pur que el que cal per a la indústria microelectrònica i en teoria més barat. Actualment hi ha algunes petites línies de fabricació, prèvies a la
producció en grans quantitats. Cap d’aquestes iniciatives se situa a Espanya i a més tampoc asseguren la disponibilitat de silici en un futur pròxim.
Mentrestant, les fàbriques de panells solars fotovoltaics afronten la carència de silici i es veuen obligades a postergar ambiciosos plans d’expansió.

Fins a l’any 2002 la fabricació de panells fotovoltaics a Europa estava liderada per l’estat espanyol. No obstant això, en 2003 la producció
espanyola, que en 2002 era el doble de l’alemanya, es va quedar en la meitat de la producció alemanya. A Alemanya s’ha produït en pocs anys un
prodigiós desenvolupament de l’energia solar fotovoltaica, tant en instal·lació, com en producció i tecnologia. Creiem que el nostre país ha d’aspirar
a situar-se al mateix temps que els països mes avançats d’Europa en aquest camp i que la proposta que realitzem és indispensable per a aconseguir
aquest objectiu.

Així, la “Propuesta para el Desarrollo de la Energía Solar Fotovoltaica en España” planteja la necessitat que es desenvolupe a l’estat espanyol una
fàbrica que permeta en pocs anys la producció de 5000 tones de silici grau solar, indispensable per a la indústria fotovoltaica espanyola. Aquesta
actuació podria suposar, amb una inversió estimada en 130 milions d’euros, un fort impuls a la investigació aplicada, la creació i el manteniment de
milers de llocs de treball i el previsible desbloqueig de la indústria fotovoltaica a l’estat espanyol. L’esmentada quantitat representa una modesta
inversió que hauria de ser coberta en la seua majoria per la SEPI, i comptar amb la participació del teixit investigador espanyol.
Visitants connectats: 489