Fàbrica de ciment de Bunyol

Totes les versions d’aquest article: [Català] [Castellano]

Ecologistes en Acció s’oposa al projecte de Cemex de convertir la fàbrica de ciment de Bunyol en una macroincineradora de tot tipus de residus. La instal•lació podria incinerar fins a 260.000 tones a l’any de distintes fraccions de RSU, fangs de depuradora, farines càrnies, residus tòxics i perillosos, i fins a 171 tipus diferents de residus.

La multinacional Cemex España SA ha presentat recentment una sol•licitud de modificació substancial de l’Autorització Ambiental Integrada (AAI) obtinguda en 2006 i que va patir modificacions en 2009 i 2010, per a poder incinerar fins a 260.000 tones de 171 tipus diferents de residus, la qual cosa suposaria augmentar la substitució energètica dels combustibles tradicionals des del 60% autoritzat actualment fins al 90%. La concessió d’aquesta modificació substancial per part de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient comportaria transformar la fàbrica de ciment en una macroincineradora de residus de les quatre que contempla el Pla Integral de Residus en tramitació.

La fàbrica de ciment es convertiria a més en la primera planta de tractament de residus sòlids urbans (RSU) en tota Espanya, ja que el projecte inclou els processos de trituració, selecció per densitats, separació de metalls fèrrics i no fèrrics, etc., operacions de preparació del combustible derivat de residus que després es cremaria en el forn de ciment, que es duen a terme tradicionalment en les plantes de tractament de RSU i mai en les fàbriques de ciment. El projecte inclou com a novetat una planta d’assecament de fangs de depuradora i la seua posterior incineració fins una quantitat màxima de 57.000 tones. A més es manté la utilització de residus líquids perillosos (dissolvents industrials clorats, fangs de depuració d’indústries, etc.) fins una substitució energètica màxima del 40%. Cal destacar que en el Conveni firmat entre Cemex i l’Ajuntament de Bunyol en 2007, Cemex es va comprometre a reduir progressivament la incineració de residus perillosos i substituir-los per combustibles derivats dels RSU. Amb aquesta sol•licitud s’incompliria aquest compromís.

Per als ecologistes la incineració dels residus no és la solució a la greu problemàtica que vivim al País Valencià en la gestió dels residus industrials o urbans, sinó una fugida endavant, amb greus conseqüències en la qualitat de l’aire i en la salut humana, que a més suposaria una alteració en la jerarquia en la gestió dels residus, que tenen altres usos i prioritats per davant de la incineració. Atés el baix rendiment de les plantes de tractament dels RSU, l’anomenada fracció de "rebuig" que arribaria a la fàbrica de ciment de Bunyol contindria una gran quantitat de residus orgànics i no orgànics, que haurien d’aprofitar-se després d’un bon reciclatge i compostatge, de forma prioritària abans d’arribar a la seua destrucció tèrmica. Per exemple, el II Pla Nacional de Fangs de Depuradora contempla com a prioritari l’ús dels fangs com a esmena orgànica en els camps de cultiu o de reforestació forestal, amb prioritat a la seua possible incineració.

Alegaciones a la Autorización ambiental

Ecologistes en Acció ha presentat al•legacions a la sol•licitud de Cemex España SA davant de l’autoritat ambiental que tramita la sol•licitud de modificació substancial de l’AAI, encara que té poques esperances que siguen escoltades, atesa la política antiecològica proincineració de la Generalitat Valenciana i la connivència existent amb els desitjos de la multinacional.
Visitants connectats: 289