Premis Àtila Catalunya

Totes les versions d’aquest article: [Català] [Castellano]

El 5 de juny és la data escollida per l’ONU per a la celebració del Dia Mundial del Medi Ambient. Amb tal motiu, Ecologistes en Acció de Catalunya convoca els premis Àtila amb l’objectiu de distingir i denunciar a aquelles persones i entitats que hagin destacat per la seva contribució a la destrucció del medi ambient. Amb aquesta distinció, Ecologistes en Acció pretén recompensar els esforços, mai valorats de forma justa d’aquelles persones que dediquen ’’desinteressadament’’ temps i treball a destruir el medi ambient.

El premi es convoca amb les següents bases:

1r Els Premis Àtila constaran d’un premi denominat ’’Àtila’’ i d’un afegitó denominat ’’El cavall d’Àtila’’. Existiran a més premis autonòmics i locals, així con nominacions especials.

2n Podran ser candidats als esmentats premis qualsevol persona física o jurídica, de caràcter públic o privat, que haig destacat en las seves actuacions o comentaris contra el medi ambient.

3r Podran proposar candidats aquests premis qualsevol entitat social o persona física.

4t persona jurídica o física pot presentar-se com a candidat, sent necessari presentar ’’currículum vitae’’ detallat de quantes destrosses sigui responsable.

5è Un jurat, totalment parcial, decidirà quins candidats han fet les majors aportacions i el tipus de premi a què s’han fet mereixedors, sent la seva decisió irrenunciable.

6è El jurat adoptarà el seu veredicte en consideració que els candidats puguin participar en qualsevol de les següents seccions:
- Actuació més bàrbara
- Rucada més sonada
- Major malversació o mala utilització de fonts públics o privats per a la destrucció del medi ambient
- Major bunyol d’actuació

7è En qualsevol cas, es prendran com més meritòries a només efectes d’aquests premis aquelles actuacions en les que concorrin una o alguna de les següents figures jurídiques: premeditació, traïdoria, nocturnitat, abús de força, associació de ’falsos benefactor’ ignorància manifesta, utilització de fons reservats, maquinació per alterar la veritat de les coses, falta de pudor, vergonya aliena, malla llet i qualsevol altra que se li pugui acudir al jurat.

8è Les candidatures podran ser enviades, per qualsevol medi, a Ecologistes en Acció fins al 31 de maig.

9è El veredicte del jurat es farà públic el dia 4 de juny.

Ecologistes en Acció de Catalunya agraeix les nominacions

Papereta de nominació:

El meu vot és per:


mèrits:Remitent [el teu correu electrònic]:

Visitants connectats: 449