Principio de precaución con los nuevos contadores de electricidad digitales

  Sumario  

 Català

Principi de precaució amb els nous comptadors d’electricitat digitals

El sector energètic està en ple procés de substitució dels comptadors d’electricitat analògics per digitals, als quals seguiran els d’aigua i gas. El cost d’aquesta substitució està finançat per les institucions públiques en més del 50%. L’argument que sosté la implantació dels comptadors intel·ligents és la millora del servei, en termes de facilitar la gestió i l’estalvi energètic, evitar sobrecàrregues i facturar la despesa real. No obstant això, s’ha de tenir en compte que els sistemes de transmissió de la informació associats als comptadors digitals generen un increment de la contaminació electromagnètica.

- Els comptadors digitals que s’estan instal·lant compten amb mòdem GSM/GPRS amb emissió sense fil, i utilitza ones d’alta freqüència en l’espectre 900-1900 MHz, semblants al Wifi-Wimax.

- Les empreses anuncien que utilitzaran el protocol PRIME, que transmet dades per sistema PLC a través de la xarxa elèctrica alterna. Si bé el comptador no emet radiació, ha d’existir una antena de radiofreqüència (banda GSM/GPRS) junt a cada transformador, que comunica amb la central. L’efecte col·lateral és la generació de "dirty power" (electricitat bruta) en la xarxa elèctrica per efecte de la tecnologia electrònica; la introducció de freqüències elevades de 3 kHz a 500 kHz en una xarxa que funciona a 50 Hz i amb una modulació del senyal que presenta intensos pics. El cablejat elèctric distribueix de manera permanent aquesta nova radiació per tot l’edifici.
L’efecte sobre la salut de les microones del sistema GSM/GPRS com l’electricitat bruta són devastadors en una exposició permanent, com la que es dóna en l’habitatge i als llocs de treball.

Davant d’aquesta situació Ecologistes en Acció proposa:
- L’aplicació del principi de precaució en la instal·lació i subvenció dels comptadors digitals, amb l’establiment d’una moratòria fins que se’n demostre la innocuïtat per a la salut.
- El respecte a la decisió dels propietaris/inquilins de continuar amb el comptador analògic, en la seua decisió d’autoaplicació del principi de precaució.
- Prioritzar els sistemes de transmissió de dades a través de xarxa Ethernet sobre els mencionats sistemes de transmissió sense fil (mòdem GSM/GPRS) i a través de la xarxa elèctrica (sistema PLC).
- Deixar pas al necessari debat social i jurídic sobre el mesurament del consum en temps real i el que suposa quant a la privacitat de les persones.

També cal tenir en compte altres factors com ara l’eliminació dels llocs de treball de les persones que es dediquen a llegir els comptadors. El control instantani del consum implica a més el control de la presència i les activitats de les persones consumidores en temps real.
La telegestió implica la possibilitat de la companyia elèctrica de canviar la tarifa, limitar la potència o tallar el subministrament a distància.

La generalització dels comptadors intel·ligents podria ser un altre pas per a situar l’Estat espanyol en un dels més contaminats electromagnèticament del món. Davant d’això, es recomana amb insistènica que s’atenguen les especificacions de la Resolució 1815 de 27 de maig de 2011 del Parlament Europeu sobre els perills potencials dels camps electromagnètics i els seus efectes en el medi ambient.
Visitantes conectados: 323