Banderes Negres País Valencià 2015

  Sumari  

 Valencià

L’informe assenyala els principals impactes ambientals i la negligència en la gestió de les costes de Castelló, València i Alacant.

Ecologistes en Acció del País Valencià ha realitzat un seguiment durant 2015 dels principals impactes i amenaces que afecten el litoral del País Valencià i, basant-se en les dades existents i centrant-se en la contaminació orgànica per una mala depuració d’aigües residuals i el seu abocament en el litoral, Ecologistes en Acció ha atorgat 36 banderes negres en tot el territori valencià.

Informe Banderas Negras País Valencià 2015

L’informe d’enguany també comprén temes relacionats amb la mala gestió ambiental per part de les diferents administracions, com ara: la gestió portuària, amb una clar exemple en el port d’Alacant, que ha suscitat una gran protesta veïnal i no té els informes ambientals disponibles en la seua pàgina web; la nefasta gestió realitzada en el cas del projecte Castor, que ha costat milions d’euros a tots els espanyols; o la improvisació en els accidents marítims, com és el cas del vaixell Sorrento. L’ancoratge d’embarcacions de recreació sobre la praderia de Posidonia oceanica en l’illa de Tabarca també ha merescut una bandera negra.

A banda d’aquestes banderes negres amb una localització concreta, també es concedeix una bandera negra a la problemàtica de l’erosió costanera a causa de la mala gestió ambiental del govern valencià presidit pel PP durant els últims 20 anys.

Finalment, per exemplificar que els moviments socials i les actuacions ciutadanes tenen molt a dir en la millora ambiental de les nostres costes i en la decisió de les polítiques ambientals, es concedeix una Bandera Verda a la campanya internacional de neteja del Mediterrani “Clean up the Med”, organitzada per l’ONG italiana Legambiente.

Informe complet de Banderes negres País Valencià 2015
Visitants connectats: 223