Barcelona prohibeix l’ús de glifosat

  Sumari  

 Català

A mesura que augmenta el coneixement científic sobre els riscos de l’ús del glifosat com a herbicida, creix el nombre d’ajuntaments que estan limitant o abandonant el seu ús. A Badalona, Tarragona i Planoles, se’ls va unir ahir l’Ajuntament de Barcelona amb l’aprovació d’una moció presentada per les organitzacions Associació Salut i Agroecologia (ASIA), Col.lectiu Males Herbes, Comitè d’Empresa de Parcs i Jardins de Barcelona, Ecologistes en Acció, Centre d’Anàlisi i Programes Sanitaris (CAPS), Associació de Persones afectades per Productes Químics i Radiacions Ambientals (APQUIRA) i Som lo que Sembrem.

Mocio_glifosat_Barcelona

El glifosat que és l’herbicida d’ús més estès al món, és un conegut contaminant hormonal que acaba de ser inclòs en la llista negra de l’OMS com a causa probable de càncer. Existeixen estudis científics que relacionen l’ús del glifosat amb afeccions i malalties, incloent-hi danys genètics. Entre els efectes adversos s’han descrit: Toxicitat subaguda i crònica, trastorns reproductius, augmenta la freqüència d’anomalies espermàtiques i carcinogènesi.

S’empra per matar herbes i arbustos, i en infiltrar-se al sòl és molt soluble en l’aigua i persistent al medi, contaminant els aqüífers, és tòxic per a la fauna aquàtica, els animals domèstics i el bestiar. Les aigües de Catalunya estan greument contaminades. Molts freàtics tenen concentracions mitjanes de glifosat al llarg de l’any superiors a 0’1 μg/l, valor màxim admès per la normativa europea per aigües subterrànies (Directiva 2006/118/EC). Aquest mateix nivell és el màxim permès per aigües de consum humà (D.UE 98/83).

L’Ajuntament de Barcelona elaborarà un Pla de reducció de productes fitosanitaris per al tractament de plagues, malures i herbes espontànies dels espais verds. El Pla contemplarà el compromís municipal en la reducció de productes químics, amb un calendari d’aplicació gradual i l’ús de tècniques alternatives per tal de complir els terminis establerts. Les organitzacions celebren els acords assumits entre els que s’inclou proposar als Ajuntaments de l’àrea metropolitana a que prenguin mesures en la mateixa línia.
Visitants connectats: 155