26 aiguamolls greument amenaçats

Totes les versions d’aquest article: [Català] [Castellano]

Amb motiu de la celebració del Dia Mundial dels Aiguamolls, 2 de febrer, Ecologistes en Acció denuncia la greu situació en la qual es troben la majoria dels aiguamolls en l’estat espanyol i reclama mesures extraordinàries per millorar la situació de 26 aiguamolls greument amenaçats.

Des de 1900 han desaparegut el 64% dels aiguamolls del planeta, malgrat ser ecosistemes essencials per a la supervivència dels éssers humans i de molts altres animals. Els aiguamolls ens aporten aigua dolça, garanteixen el nostre subministrament d’aliments, mantenen la biodiversitat, ens protegeixen de les inundacions i emmagatzemen diòxid de carboni. També són essencials per a moltes activitats econòmiques. A més, es preveu que per 2025 un 35% de la població mundial estarà directament afectada per la reducció del subministrament d’aigua. Això es deu fonamentalment a l’actitud errònia de considerar als aiguamolls com a terrenys erms.

En l’Estat espanyol la situació no és millor. Durant el segle passat, i especialment en la segona meitat del mateix, es va produir al nostre país la desaparició física d’aproximadament el 60% de la superfície ocupada per llacs i aiguamolls. I encara avui dia són molts els aiguamolls que cada any estan desapareixent o danyant-se greument per l’activitat humana: dragatges, abocaments, contaminació, dessecació, construcció d’infraestructures, desenvolupaments urbanístics, caça, espècies invasores, etc.

Els 26 aiguamolls més amenaçats

Ecologistes en Acció ha analitzat la situació d’aquestes zones humides identificant 26 aiguamolls que, en aquests moments, es troben amenaçats, des de grans aiguamolls amb reconeixement internacional fins a petits aiguamolls sense cap protecció oblidats per les administracions.

Entre les moltes amenaces que sofreixen aquests aiguamolls destaquen les relacionats amb els canvis dels usos del sòl generats per la pressió agrícola, la urbanització i l’alteració del seu règim hídric, especialment per sobreexplotació dels aqüífers. Altres impulsors de la degradació d’aquests aiguamolls són la contaminació i la introducció d’espècies invasores i el canvi climàtic, l’impacte del qual ja està sent evident en els ecosistemes aquàtics.

El sistema agrícola constitueix una de les principals causes de l’alteració o degradació d’aquests aiguamolls en competir amb ells pels recursos hídrics, tant superficials com els subterranis (per exemple, els regadius propers a les Tablas de Daimiel); pel desenvolupament de cultius intensius i cada vegada més tecnificats o per la massiva utilització d’abonaments, pesticides i plaguicides, que acaben incorporant-se als sistemes aquàtics a través dels excedents d’aigües de reg. Altres causes són la urbanització, el desenvolupament d’infraestructures o el cultiu d’arròs.

Davant aquesta situació, és imprescindible que les administracions prestin la necessària atenció a la conservació dels ecosistemes aquàtics, especialment mitjançant la seva protecció, per evitar la construcció de desenvolupaments urbanístics i infraestructures; la regulació i vigilància de les activitats agràries a l’entorn dels aiguamolls; la mitigació i adaptació enfront del canvi climàtic, una millor gestió del recurs hídric impedint la sobreexplotació dels aqüífers i millorant la seva depuració; major vigilància i denúncia dels abocaments i la caça furtiva, així com un reconeixement públic de la importància ecològica dels nostres últims aiguamolls.

Gran diversitat d’aiguamolls

L’Estat espanyol és, a nivell europeu, el país que compta amb major diversitat en la tipologia de zones humides des de qualsevol punt de vista des del qual s’abordi la seva caracterització (genètic-funcional, hidrològica, físic-química, comunitats biològiques, grandària, etc.), reconeixent-se la presència de tipus ecològics únics en el continent europeu com són, per exemple, les llacunes interiors salines o llacunes càrstiques en guixos entre unes altres. No obstant això, la importància d’aquest enorme i exclusiu patrimoni natural ha estat tradicionalment *infravalorada i poc percebuda per la societat.

La dessecació d’aiguamolls

Ecologistes en Acció identifica 26 aiguamolls greument amenaçats i reclama mesures extraordinàries per a la seva conservació

El desenvolupament d’una legislació franquista que potenciava la dessecació d’aiguamolls per considerar-los insalubres, l’avanç de la frontera agrària, l’escassa consciència mediambiental, el progrés imparable de la tecnologia, el desenvolupisme urbanístic en els litorals i la construcció d’infraestructures són alguns dels elements que es van combinar a llarg del segle passat originant la pèrdua de més de la meitat dels àmbits *palustres i lacustres espanyols. I aquesta desaparició o transformació dels aiguamolls, que encara existeix, compromet en el mitjà i llarg termini el subministrament dels serveis que presten a la societat.

L’augment de les taxes d’explotació dels processos de proveïment, especialment pel que es refereix als usos de l’aigua, sustento bàsic dels aiguamolls, està tenint conseqüències nefastes per al manteniment dels processos de regulació, que són els que en pitjors circumstàncies es troben en l’actualitat i el futur immediat de la qual no és gens encoratjador. Aquesta situació contrasta, no obstant això, amb el desig de la societat de gaudir cada vegada més d’uns ecosistemes aquàtics sans i ben conservats.
Visitants connectats: 772