La contaminació de l’aire per partícules es dispara

Totes les versions d’aquest article: [Català] [Castellano]

Des de diumenge passat, amb l’entrada pel sud-est de la Península Ibèrica d’un anticicló procedent del nord d’Àfrica, s’han disparant les concentracions en l’aire de partícules menors de 10 micres (PM10), fins a aconseguir ahir nivells que multipliquen per sis el límit establert per la legislació i l’Organització Mundial de la Salut. La responsabilitat principal d’aquesta elevada contaminació correspon a la massa de pols africana que està escombrant la península, després d’entrar el diumenge al matí per Andalusia. A aquesta contaminació “natural” s’està sumant la provocada pel trànsit, les indústries que utilitzen combutibles bruts i el trànsit marítim, que s’està acumulant en l’atmosfera davant la passivitat de les autoritats autonòmiques i locals.

Així, la pràctica totalitat de les estacions del centre, sud i aquest peninsular han superat el valor límit diari establert per a aquest contaminant havent-se aconseguit els nivells urbans més elevats a les ciutats de Màlaga (374), Sevilla (353), Huelva i Cadis (327), Soria (321), Guadalajara (319) i Granada (302), multiplicant en sis o set vegades la contaminació admissible per no danyar la salut. A Catalunya, 23 estacions van superar ahir el valor de referència diari per a les PM10 que és de 50 micrograms per metre cúbic, i 10 van superar els 80 micrograms per metre cúbic. La previsió indica que en les properes 24 hores es continuaran superant els límits en diferents estacions de tot el país.

Ecologistes en Acció considera que l’actuació de les administracions és del tot insuficient. El protocol activat per la Generalitat contempla mesures voluntàries quan hauria d’establir accions de reducció del trànsit i de l’activitat industrial més contaminant com les cimenteres i la petroquímica de Tarragona. Denuncien que la informació que es dona a la població és molt timida i demanen una campanya informativa contundent que comuniqui els riscos d’aquesta situació per a la salut de la població, especialment dels grups sensibles com a nens, ancians, dones gestants i malalts respiratoris i cardiovasculars crònics.

La contaminació atmosfèrica és responsable d’al voltant de trenta mil defuncions prematures anuals a Espanya, 25.000 per inhalació de partícules, segons l’últim informe sobre la qualitat de l’aire publicat per l’Agència Europea de Medi ambient, sobre la base de les estimacions de l’Organització Mundial de la Salut (OMS).
Visitants connectats: 789