La solución a la crisis del pescado azul requiere un enfoque global y una actuación urgente

  Sumario  

 Català

Ecologistes en Acció reclama solucions integrals al declivi dels caladors pesquers que garanteixin el manteniment dels llocs de treball i la conservació del medi marí, mobilitzant els recursos europeus disponibles.

Els pescadors d’encerclament de Tarragona, amb el suport d’altres poblacions, com Cambrils o L’Ametlla de Mar, han protagonitzat aquesta setmana mobilitzacions per a reclamar solucions a la situació límit que pateixen els petits pelàgics a tota la costa catalana, però que és especialment patent a les costes tarragonines i de l’Ebre. La contínua reducció de captures de sardina i seitó i l’escassa talla dels exemplars han fet caure en picat els ingressos de les embarcacions que depenen d’aquestes espècies, i el sector està al límit de la seva supervivència, mentre l’estat ecològic del mar no dóna símptomes de recuperació.

Ecologistes en Acció comprèn la reivindicació dels pescadors, i se suma a la petició d’una intervenció decidida de l’administració: tant la Generalitat de Catalunya com el Ministeri de Medi Ambient, agricultura i pesca.

Determinats factors, que no depenen només de la política pesquera, estan perjudicant les poblacions de peixos i el conjunt dels ecosistemes del Mediterrani: el canvi climàtic, la reducció dels cabals ecològics dels rius, de forma destacada l’Ebre, la contaminació marina. Si a això hi sumem que, segons les dades oficials, el 93% dels caladors pesquers del Mediterrani estan sobreexplotats i que l’administració no fa complir la normativa al sector, tenim un diagnòstic de la gravetat de la situació general.

Per això, davant d’un fenomen complex i de causes encara no prou clares, Ecologistes en Acció proposa el desenvolupament d’un Pla de Gestió pesquer dels petits pelàgics (sardina i seitó) amb quatre eixos fonamentals:

  • Recerca sobre l’estat de les poblacions de les dues espècies i les causes de la seva regressió.
  • Establiment de mesures de regulació de l’activitat que permetin implementar una gestió que garanteixi el Rendiment Màxim Sostenible (RMS) tan aviat com es pugui i no més tard de 2020, com així ho exigeix la Política Pesquera Comuna (PPC), i la conservació i millora dels ecosistemes marins, mitjançant un procés participatiu on l’administració, la comunitat científica, el sector pesquer i la societat civil participen activament i de forma coordinada.
  • Dotació dels recursos humans i tècnics per al compliment estricte de la normativa europea.
  • Divulgació de la problemàtica i valorització social de la tasca dels pescadors i el valor de la pesca de proximitat i de baix impacte ambiental.

Tot plegat, sota un enfocament ecosistèmic. És a dir, que en tingui en compte totes les relacions ecològiques entre les diferents espècies, i de quina manera es pot actuar beneficiant a unes sense prejudici (o, millor, amb benefici) de la resta d’elles. L’organització recorda que l’objectiu és que la pesca sigui sostenible econòmicament i ambiental. Per tant, que a curt termini el mar tingui prou salut ambiental i les poblacions de peixos siguin viables com per què el rendiment de la pesca, correctament gestionada, sigui suficient i deixi de necessitar de subvencions per al seu manteniment.

Hi ha diners disponibles, cal posar-los en funcionament

L’organització ecologista recorda que hi ha el Fons Europeu Marítim i de pesca (FEMP), renovat i a punt de sortir, que ha de servir per assolir una gestió sostenible del mar, i per aquest motiu reclama a les administracions el suport decidit a un projecte que englobi a tots els actors: sector públic, professionals de la pesca, científics i organitzacions socials conservacionistes.

Finalment, Ecologistes en Acció informa que segueix treballant aportant el seu coneixement i experiència, per tal de fer un front comú en defensa dels ecosistemes marins i d’un sector pesquer respectuós amb ells.
Visitantes conectados: 509