De menjar no en llencem ni mica

  Sumari  

El model de gestió dels residus a Catalunya segueix el model europeu que prioritza la prevenció. La reutilització la reparació i el malbaratament alimentari tenen un paper molt important dins l’apartat de la prevenció de residus, reduir la generació de residus és també fomentar la reutilització dels mateixos. Del total de residus municipals que es generen a Catalunya 1,18 milions són fracció orgànica, és a dir, restes de menjar, de les quals 262.000 tones són aliments malbaratats. Això correspon al 6,3% del total de residus municipals generats a Catalunya, i equival a dir que un català malbarata cada any prop de 35 kg de menjar.

Ciutadania

Dimensionar el fenomen del malbaratament alimentari és important de cara a identificar les causes, conseqüències i impactes socials, econòmics i ambientals que se’n deriven d’aquesta mala praxis.

Els aliments constitueixen un recurs valuós que cal gestionar i consumir amb la màxima cura i responsabilitat. Cal introduir entre tots els actors socials, un canvi de comportament i d’actitud, encaminat a recuperar el seu valor per prevenir-ne el malbaratament.

Escoles

Amb aquesta campanya Ecologistes en Acció, GEPEC-Ecologistes de Catalunya i L’Associació mediambiental La Sínia, volem fer una proposta encaminada a combatre el malbaratament alimentari i estendre l’enteniment d’aquest concepte entre la població i en particular els professionals del sector de la alimentació.

Així doncs, amb la voluntat d’incrementar les iniciatives que es puguin produir en aquest camp de la prevenció, presentem un projecte que permeti avaluar la importància del malbaratament alimentari amb la finalitat de aprofitar millor els recursos alimentaris, prevenir la generació de residus i reduir el nombre de tones d’aliments malbaratats.

 Ciutadania

 Escoles
Visitants connectats: 501