Mobilitat sostenible a Alcoi: un pas avant, dos arrere

  Sumari  

 Valencià

  • La Carrasca-Ecologistes en Acció valora positivament la gratuïtat de l’autobús urbà els dissabtes de desembre, però lamenta la falta d’una política coherent de mobilitat sostenible
  • Com a exemple, alerten que la creació de més aparcaments al poliesportiu Francisco Laporta generaria més trànsit motoritzat i plantegen, com a alternativa, el reforç del transport públic en els horaris de major afluència

L’Ajuntament d’Alcoi ha anunciat que els autobusos urbans tornen a ser gratuïts els dissabtes de desembre (a partir del dia 10) per a facilitar l’accés als diferents barris amb transport públic i disminuir l’ús dels vehicles particulars.

La Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció d’Alcoi considera molt positiva aquesta decisió que fomenta l’ús del transport col·lectiu, millora el coneixement del servei públic d’autobús i anima els ciutadans a deixar el cotxe al garatge.

No obstant això, els ecologistes alerten que l’efecte d’accions puntuals i temporals com aquesta són insuficients si, al mateix temps, continuen prenent-se decisions que comporten un estímul de l’ús de l’automòbil. Destaquen que és un fet demostrat que les polítiques de promoció dels mitjans de transport col·lectius són una condició necessària per a un sistema de mobilitat urbana més sostenible, però que per a obtindre resultats s’han de combinar simultàniament amb mesures de dissuasió de l’ús de l’automòbil.

És tot el contrari, per exemple, de l’anunci realitzat pel Govern municipal fa unes poques setmanes, segons el qual es destinaran 60.000 euros a l’estudi i possible adequació de més zones d’estacionament de vehicles al poliesportiu Francisco Laporta. La justificació d’aquesta decisió sembla ser la suposada necessitat de més places d’estacionament al poliesportiu, sobretot en els caps de setmana, quan es concentren les competicions esportives a les diferents instal·lacions. Segons Alberto Belda , edil d’esports, eixos diners "permetran fer totes les tasques necessàries per donar més estacionament a tots els alcoians que són usuaris del Francisco Laporta habitualment".

La Carrasca-Ecologistes en Acció qualifica aquesta actuació de poc meditada i que s’oposa a la tendència cap a una mobilitat sostenible, ja que en facilitar encara més l’aparcament es fa més atractiu l’ús del cotxe particular sense tindre en compte altres possibles alternatives.

El grup entén que no té sentit gastar-se 60.000 euros i sacrificar al cotxe més terrenys per a construir un aparcament que s’utilitzaria només en unes poques hores a la setmana, que és quan es concentren les competicions esportives. Els ecologistes defensen com a alternativa que es potencie la utilització del transport públic d’autobús per a aquestos desplaçaments, augmentant-ne les freqüències i prestant el servei també els dissabtes i diumenges per la vesprada (és absurd augmentar els aparcaments quan el poliesportiu Fco. Laporta no compta amb servei d’autobús els dissabtes i els diumenges de vesprada). Justament la concentració de la major afluència d’esportistes en un període curt i previsible és una oportunitat molt favorable per a atendre amb eficiència la necessitat de desplaçament amb el transport col·lectiu.

La Carrasca-Ecologistes en Acció indica que l’abusiu transport motoritzat té unes greus repercussions en la qualitat de vida de la ciutat, ja que comporta l’ocupació excessiva de l’espai urbà, molèsties per als vianants, l’expulsió del carrer de determinats col·lectius (sobretot xiquets i persones majors), soroll i contaminació atmosfèrica. Sobre aquest aspecte recorda que a Alcoi se superen els nivells legals de contaminació per ozó troposfèric i també els nivells de partícules fines (PM2,5) recomanats per l’Organització Mundial de la Salut; la contaminació de l’aire és un assumpte molt greu, que causa més de 25.000 morts prematures cada any a l’Estat espanyol.
Visitants connectats: 572