[Exposició] Catalunya estalvia aigua

Ecologistes en Acció de Catalunya resumeix en aquesta exposició el que va representar la Campanya “Catalunya Estalvia Aigua” . Aquesta fou una campanya finançada per l’Agència Catalana de l’Aigua que es va desenvolupar com a prova pilot als Municipis de Barcelona, Santa Perpètua de la Moguda i Torredembarra. Aquesta campanya va nàixer amb la voluntat d’informar la ciutadania de com es pot fer un ús més sostenible de l’aigua, quins mecanismes reductors de cabal són els mes adequats, quina és la relació entre la manca de recursos hídrics i el canvi climàtic, i com es pot elaborar un pla domèstic d’ús eficient de l’aigua per mitigar la previsible disminució dels recursos hídrics associada al canvi climàtic.

L’exposició ha fet un llarg recorregut, preferentment en municipis on el consum d’aigua és més elevat com a conseqüència del seu urbanisme difós, presència de jardins i/o piscines o segones residències.

L’exposició itinerant, consta de vuit panells i es pot combinar amb xerrades informatives sobre el canvi climàtic, l’ús eficient de l’aigua o un taller en el qual es calcula com es gasta l’aigua a la llar.

La Exposició s’ha confeccionat amb recursos humans i materials propis de l’organització. Durant l’any 2008, va comptar amb l’ajut de l’Agència Catalana de l’Aigua per poder desplaçar-se a uns quaranta municipis de les demarcacions de Barcelona, Tarragona i Girona. Posteriorment ha estat exposada en nombrosos municipis de tota Catalunya interessats amb la problemàtica dels recursos hídrics.

Qualsevol Ajuntament, entitat, ONG o col·lectiu pot emprar els materials despenjant-los directament, citant el seu origen. Cas de voler comptar amb la col·laboració d’Ecologistes en Acció, cal, només, sol·licitar-ho a tarraco@ecologistesenaccio.cat
Visitants connectats: 597