Per un model públic, democràtic i transparent del cicle urbà de l’aigua

Totes les versions d’aquest article: [Català] [Castellano]

Ecologistes en Acció reafirma el seu compromís amb el dret humà a l’aigua i el sanejament, l’oposició a la privatització, el suport als processos de remunicipalització i a un nou model de gestió públic, democràtic, transparent i sostenible del cicle urbà de l’aigua.

El 22 de març de cada any, per iniciativa de les Nacions Unides, es commemora el Dia Mundial de l’Aigua com a referent per a cridar l’atenció sobre la problemàtica general de l’aigua. La Xarxa Aigua Pública, en la qual participa Ecologistes en Acció, vol aprofitar aquesta ocasió per a reafirmar el seu compromís amb el dret humà a l’aigua i el sanejament, entés com un dret a la provisió d’aquests serveis, que ha d’estar garantit per l’Administració pública. Encara que aquest dret és, segons el Consell de Drets Humans de Nacions Unides, legalment vinculant, la Xarxa Aigua Pública entén que ha d’estar arreplegat en el nostre ordenament legislatiu al més alt nivell i ens comprometem a impulsar aquesta iniciativa en tots els àmbits territorials.

La Xarxa Aigua Pública denuncia els intents d’impulsar la privatització dels serveis del cicle urbà de l’aigua, a pesar que cada vegada s’està demostrant amb més nitidesa que no busquen millorar els serveis, sinó el finançament extraordinari dels ajuntaments mitjançant els cànons concessionals, assentant les bases per a l’aparició de casos de corrupció vinculats a la gestió del cicle urbà de l’aigua per part d’empreses privades, i que ja afecten Galícia, Astúries, Múrcia, València o Madrid. Les conseqüències de la privatització han sigut pitjors serveis, pujades tarifàries desproporcionades, precarització de les condicions laborals de treballadors i treballadores, incompliments contractuals, deteriorament dels ecosistemes que proporcionen aigua, balafiament d’aquest bé escàs i opacitat en la gestió, situant els serveis privatitzats al marge dels mecanismes de control democràtics.

Enfront d’aquesta situació, són cada vegada més nombrosos els intents de recuperar la gestió pública dels serveis privatitzats, és a dir, de remunicipalitzar-los, com són els casos reeixits de Aguas del Huesna, Torrelavega, Medina Sidonia, Lucena, Arteixo, Figaró-Montmany, Arenys de Munt, Montornès del Vallès, VilalbaSasserra o Alfés, entre altres, i els que estan en marxa, com Valladolid, Terrassa o l’Àrea Metropolitana de Barcelona. La Xarxa Aigua Pública dóna suport a aquests processos i destaca que la recuperació de la gestió pública només és el primer pas, ja que és fonamental que aquesta siga realitzada sense ànim de lucre, assumint els criteris definitoris del dret humà, respectant les competències municipals, mantenint les condicions laborals, socials i econòmiques dels treballadors i les treballadores, i de forma participativa, democràtica, amb transparència i rendició de comptes.

Per a impulsar aquests processos democràtics, la Xarxa Aigua Pública recolza la consolidació i ampliació de la Xarxa de Ciutats per l’Aigua Pública que més d’una desena d’alcaldesses i alcaldes de les principals ciutats de l’Estat van presentar al novembre de 2016. Ecologistes en Acció entén que aquesta xarxa serà un instrument fonamental en la lluita per la defensa de la gestió pública, democràtica, sostenible i transparent del cicle urbà de l’aigua, per la qual cosa cridem a la ciutadania i als ajuntaments a integrar-s’hi i treballar per l’aigua pública. La jornada ’Aigua, bé comú. Reptes i futur’ que té lloc a Barcelona s’inscriu en el procés de consolidació de la Xarxa de Ciutats per l’Aigua Pública i servirà per a celebrar el Dia Mundial de l’Aigua concretant propostes que estenguen la remunicipalització a més ciutats i municipis.
Visitants connectats: 594