El Govern i el CSN es pleguen als interessos de les elèctriques per allargar la vida de les nuclears

Totes les versions d’aquest article: [Català] [Castellano]

  • El Consell de Seguretat Nuclear (CSN) ha informat favorablement sobre el projecte d’Ordre Ministerial que facilita l’allargament del funcionament de les centrals nuclears més enllà dels 40 anys.
  • Un cop més el Govern compleix les indicacions d’Iberdrola i canvia les regles a la mesura dels interessos nuclears.
  • Amb el seu dictamen, el CSN sembla obviar les importants repercussions que aquesta decisió té en matèria de seguretat nuclear.

Les properes dues legislatures són clau per a la prolongació de la vida de les centrals nuclears més enllà dels 40 anys de disseny. Amb el nou Projecte d’Ordre Ministerial (OM), el Govern del Partit Popular aposta clarament per la prolongació de la vida de les centrals nuclears ignorant la necessitat d’un debat públic sobre els riscos d’aquesta energia. Per al Moviment Ibèric Antinuclear (MIA) i Ecologistes en Acció aquesta nova legislació a mida, ve a facilitar la prolongació del funcionament d’un parc nuclear molt envellit que tindrà com a conseqüència l’increment del risc d’un accident.

La nova OM protegeix les pretensions de l’oligopoli energètic de continuar obtenint sucosos beneficis de la seva indústria nuclear, des del pagament entre 4 i 8 vegades superior al cost de producció fins a les subvencions de l’Estat.

Actualment la renovació del permís de funcionament s’ha de demanar tres anys abans que expiri la llicència en vigor al Ministeri d’Energia, que remet la documentació pertinent al CSN per a l’avaluació de les condicions de seguretat de les centrals. No obstant això, l’OM permetrà demanar la prolongació del permís tan sols un any abans que expiri, separant aquesta petició de la tramesa de documentació al CSN.

Amb aquesta nova OM el CSN avaluarà les condicions de seguretat de les centrals nuclears abans que els propietaris hagin decidit si estan o no interessats a mantenir la central en funcionament. Això converteix la petició del permís en un estrany acte administratiu i obliga al CSN a treballar i consumir recursos sense saber quin serà el fi de les seves avaluacions. Per tant, un dictamen del CSN a favor de l’OM significa que aquest organisme es plega definitivament als interessos de les elèctriques i del Govern.

Per al MIA i Ecologistes en Acció aquest retard en els temps facilita una pròrroga perquè les elèctriques puguin seguir pressionant a l’actual Govern per aconseguir encara millors condicions econòmiques. A més, la presentació del Pla Integrat de Clima i Energia al gener de 2018 no justifica la pròrroga concedida fins 2019 per a la renovació de les seves llicències.

Pel que fa a les discussions del Pla Integrat, les organitzacions antinuclears demanen que el debat sobre el futur mix energètic sigui públic i amb garanties de participació efectiva de la societat civil. Aquesta participació i publicitat és necessària per evitar que es donin per vàlides algunes falses idees com el suposat paper beneficiós de l’energia nuclear a la lluites contra el canvi climàtic, obviant que en l’actualitat són un problema que impedeix el ple desenvolupament de les energies renovables .

Aquest canvi normatiu no només es produeix en ple procés per a la renovació dels permisos de totes les centrals sinó que a més s’uneix a processos pendents com el desmantellament de Garoña, la llicència del cementiri nuclear de Villar de Cañas, o l’intent d’ampliació del magatzem de residus radioactius de baixa i mitjana intensitat del Cabril. Per al MIA i Ecologistes en Acció no renovar les llicències actuals quan expirin els respectius permisos provisionals, es el primer pas fonamental per conèixer la quantitat de residus radioactius a gestionar i per donar una solució definitiva als mateixos. No obstant això, novament el Govern i el CSN es plega als interessos nuclears apartant a un costat a la ciutadania.
Visitants connectats: 273