El nord-oest de Castelló ja supera el límit legal d’ozó troposfèric para tot 2017

La contaminació de l’aire per ozó troposfèric és una gran desconeguda per a moltes persones, però causa cada any 17.000 morts prematures a Europa, 1.800 d’elles a Espanya. Dues terceres parts dels cultius i bona part dels boscos i espais naturals espanyols suporten nivells d’ozó que danyen la vegetació.

Des de fa anys, en la zona nord-oest de Castelló, igual que en tot l’interior del País Valencià, s’incompleix el valor objectiu per a la protecció de la salut humana establit per la normativa europea i espanyola per a l’ozó troposfèric, afectant a la salut de les seues catorze mil habitants. Així ho demostren enguany els valors d’ozó registrats per les estacions de control de la contaminació situades en Coratxar, Morella, Vilafranca i Zorita.

Aquest valor objectiu està establit en 120 micrograms d’ozó per metre cúbic d’aire, mesurats en períodes de 8 hores, i no hauria de superar-se més de 25 dies a l’any, com a mitjana en 3 anys seguits. En el trienni 2015-2017, mancant encara tot l’estiu, considerat per la seua elevada insolació el període amb més risc de formació de l’ozó troposfèric, en les estacions de control de la contaminació de Coratxar i Morella s’han registrat unes mitjanes de 37 i 33 dies de superació a l’any, 24 dies en l’estació de Zorita i 18 en la de Vilafranca.

Ecologistes en Acció recorda que la Generalitat Valenciana, el President de la qual Ximo Puig és a més natural de Morella, acumula una dècada de retard en la redacció del preceptiu Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire , per a reduir així els recurrents nivells d’ozó en aquesta zona i d’altres del País Valencià, per la qual cosa exigeix a l’Administració autonòmica que complisca amb les seues obligacions legals i elabore, aprove i aplique sense dilació dits Planes de Millora de la Qualitat de l’Aire, després de sotmetre’ls a informació pública.

Des del diumenge 11de juny s’han registrat en la zona nord-oest de Castelló, com en pràcticament tot el País Valencià, superacions contínues del límit legal d’ozó, a conseqüència de l’ona de calor, de l’intens tràfic motoritzat que circula pel litoral i l’aglomeració de Castelló i de l’activitat industrial de la zona ceràmica de la província.

Per açò, dins de la campanya informativa i de denúncia sobre la contaminació per ozó troposfèric que Ecologistes en Acció del País Valencià està desenvolupant durant l’estiu de 2017, arriba a Morella una exposició que podrà visitar-se fins al dilluns 3 de juliol en la Sala “La Llotja” de l’Ajuntament de Morella. Dimarts 20 de juny, a la 1 del migdia, tindrà lloc una visita guiada oberta a tota la població de Morella i també el dilluns 3 de Juliol a les 18:00 de la vesprada.

L’ozó troposfèric, també conegut com a “ozono malo” per contraposició al beneficiós de l’estratosfera, és un perillós contaminant secundari produït per la reacció entre la llum solar amb el diòxid de nitrogen i els hidrocarburs emesos pels automòbils i algunes indústries.

Per inhalació, provoca un increment del risc de malalties respiratòries agudes i reducció de la funció pulmonar, així com l’agreujament de patologies cardiovasculars, afectant especialment als xiquets i xiquetes, les persones majors, les dones embarassades i les persones que pateixen malalties respiratòries i cardiovasculars.

Davant la previsió de valors elevats d’ozó a l’interior del País Valencià per als pròxims dies, es recomana no realitzar esforços físics ni exercici a l’aire lliure en les hores centrals del dia ni al capvespre, quan els nivells d’ozó són més elevats.Visitants connectats: 952