Campanya Al sòl el que és del sòl

  Sumari  

 Valencià

La campanya ’Al sòl el que és del sòl’ consta d’unes jornades de sensibilització sobre gestió de residus i d’un itinerari educatiu per a reflexionar sobre la relació amb l’entorn, aprendre a separar i reciclar materials i generar vies d’implicació social amb els més jóvens.

Ecologistes en Acció llança, en el marc de la campanya de gestió de residus 2017 ’Al sòl el que és del sòl’, un projecte d’ensenyança per a centres de primària i secundària compost de diverses unitats didàctiques i tallers d’educació ambiental. El contingut d’aquest esquema docent està vinculat a la separació en origen i a la recuperació dels residus urbans que generem, en especial de la seua fracció orgànica, i s’impartirà en col·legis i instituts del País Valencià com l’IES Cavanilles, l’IES Las Lomas i el CEIP Tossal a Alacant o el CEIP de Benimaclet a València.

Segons el responsable de l’àrea educativa de la campanya, Luis Falcó, les onze dinàmiques plantejades s’estableixen en tres blocs: “el primer es basa en un enfocament general del consum per a repensar la nostra relació amb l’entorn, el segon està titulat ’Reduir i recuperar jugant’ i el tercer se centra a produir dinàmiques d’implicació social i escolar en la gestió de residus, perquè l’alumnat siga partícip del procés de canvi i actue realitzant compostatge amb les restes orgàniques o depositant-les en el contenidor marró."

La iniciativa arribarà a centenars d’alumnes de les ciutats de València i Alacant i, fins a la data, han mostrat molt interès i curiositat per elements com les finalitats del compostatge després de reduir l’abocament o els avantatges de la possible implantació del Sistema de Depòsit, Devolució i Retorn (SDDR) d’envasos.
Visitants connectats: 506