Un programa per la Terra

Totes les versions d’aquest article: [Català] [Castellano]

El 27 de maig de 2007 se celebraran eleccions autonòmiques en tretze de les comunitats autonòmiques de l’Estat espanyol. Les comunitats autònomes tenen àmplies competències en molts aspectes fonamentals per a assolir un futur sostenible per al nostre país. Tenen, per exemple, competències exclusives en matèria ambiental i d’ordenació territorial, per la qual cosa la seua aplicació és fonamental per a aconseguir unes polítiques basades en el desenvolupament sostenible i aparcar la visió parcial i a curt termini que encara les governa en gran mesura. L’amplitud de la crisi ambiental global, encapçalada per el cada vegada més perceptible canvi climàtic i l’esgotament dels recursos naturals, és de tal magnitud que requereix un canvi radical en les polítiques desenvolupades per totes les administracions i, molt especialment, pel seu alt grau de responsabilitat mediambiental, per les comunitats autònomes.

Aquestes eleccions suposen una gran oportunitat per a que tots els partits polítics es comprometen que les administracions autonòmiques donen un important canvi a les seues insostenibles polítiques. Per açò, les organitzacións ecologistes presentem en aquest document, similar en format i estructura a l’elaborat per a les eleccions generals de 2004, una sèrie de propostes concretes, factibles i realistes, que es poden aplicar en qualsevol comunitat autònoma, i que permitirien la transformació que l’actual crisi ambiental requereix.

Aquestes propostes estan basades en tres principis bàsics:

  1. L’actual model econòmic és socialment i ambientalment insostenible. Qualsevol projecte polític responsable ha de supeditar el desenvolupament econòmic a la capacitat dels ecosistemes per a renovar els seus recursos naturals i assimilar les emissions contaminants.
  2. Cal un compromís de canvi de dimensions estratègiques. Sense una ferma voluntat política de replantejar-se el model socioeconòmic, qualsevol política ambiental quedarà buida de continguts, siga quin siga el programa que la vertebre.
  3. La participació i la transparència no poden quedar-se només en paraules. La participació és un dret i com a tal ha de ser reconegut a tots els agents socials, i la transparència un deure i, com a tal, exigible en tots els àmbits de l’administració pública.

Les 82 propostes que hem elaborat a partir d’aquests principis s’agrupen en 12 àrees temàtiques i són en conjunt, imprescindibles per aconseguir que des de les administracions autonòmiques es millore la qualitat de vida dels ciutadans i s’avance cap a la sostenibilitat ambiental, social i econòmica. Malgrat això, d’entre totes n’hem volgut destacar deu accions concretes que ara i ací poden significar el punt d’inflexió que les nostres comunitats autònomes necessiten per a emprendre el futur d’altra manera. Convidem a tots i totes les candidates i candidats a aquestes eleccions a sumar-s’hi.
Visitants connectats: 351