El Delta del Llobregat, sota pressió extrema per l’urbanisme i el canvi climàtic

Totes les versions d’aquest article: [Català] [Castellano]

Ecologistes en Acció, en la seva campanya Banderes Negres per denunciar l’estat del litoral mediterrani de l’Estat espanyol, crida l’atenció sobre la situació extrema en què es troba un dels punts més fràgils de tota la costa mediterrània: el Delta del Llobregat. Per fer-ho, s’ha plantat una bandera negra a la platja de Gavà i s’ha desplegat una gran pancarta on es podia llegir “Salvem les nostres costes”.

Aquet punt de la costa del Delta, anomenat sector “Llevant-Mar”, es veurà afectat per la construcció de 237 habitatges per iniciativa de l’Ajuntament de Gavà. D’aquesta manera, es completarà la destrucció de pràcticament tota la pineda litoral situada entre les costes del Garraf i la llacuna de la Murtra, en els termes municipals de Castelldefels i Gavà, una pineda de pi pinyoner d’elevat interès al mediterrani.

Però aquest només és un dels punts afectats per l’urbanisme al Delta. El desviament del riu Llobregat, per a ampliar la zona logística del Port de Barcelona, va afectar aquest espai natural, artificialitzant-ne la llera i fent desaparèixer la natural amb tota la seva fauna aquàtica i d’ocells. I això malgrat les sentències judicials en contra de l’obra, que han incomplert les administracions.

També l’ampliació de l’aeroport va obligar a dessecar part de les llacunes litorals del Delta, deixant a les aus que queden al Remolar i la Ricarda en una convivència quasi impossible amb el trànsit aeri. Alguns polítics encara plantejen que futures ampliacions de l’aeroport s’han de fer a costa de les zones naturals que queden o, sinó, damunt del mar. Ecologistes en Acció rebutja frontalment qualsevol de les dues opcions pels impactes irreversibles que provocaria a un Delta ja profundament ferit.

Les actuacions de la Generalitat en quant a la política portuària és un altre impactes que pateix la costa catalana. L’ampliació del Port de Barcelona ha alterat tota la dinàmica marina, evitant que arribin sediments del nord-est arrossegats per les corrents. Aquest efecte, combinat amb les preses i les captacions al Riu Llobregat, que ja no aporta sediments al Delta, està provocant una regressió de la línia de costa que només s’està combatent amb l’abocament anual de milions de metres cúbics de sorres o la construcció de dics submarins per frenar l’erosió, que tenen altres impactes ambientals secundaris. Alhora, el Pla de Ports recentment aprovat per la Generalitat preveu la construcció de fins a 6000 nous punts d’amarrament a tota la costa, una part d’ells a Port Ginesta (Sitges/Castelldefels), just al límit d’una zona protegida per la legislació europea (Zona d’Especial Protecció per a les Aus i Lloc d’Interès Comunitari de les Costes del Garraf, codi ES5110020).

D’altra banda, les poques zones que queden sense urbanitzar al Delta, zones naturals (llacunes i rieres) i agrícoles (parc agrari) estan quedant cada vegada més aïllades entre sí i amb els espais naturals que les envolten. S’ha perdut la major part de la connectivitat ecològica i paisatgística entre aquests espais lliures, i els pocs que queden estan definitivament amenaçats per nous projectes urbanístics. És de destacar, especialment, el projecte faraònic del “Pla de Ponent”, a Gavà, que destruiria el darrer espai sense urbanitzar al peu de la serralada litoral i que uneix aquesta amb la zona deltaica, amb la ubicació de 5.000 pisos nous, carreteres, etc. També la urbanització del sector “Olivaretes”, a Viladecans, amenaça amb 2.000 vivendes un espai agroforestal que permet oxigenar el continu urbà.

Per últim, el canvi climàtic, cada vegada més accelerat, afectarà a les zones litorals planes abans que a cap altre punt a la Península. Segons consta a l’informe de l’Oficina espanyola contra el canvi climàtic, els deltes del Llobregat i l’Ebre són els més amenaçats per la pujada del nivell del mar i la resta d’afectacions climàtiques i ambientals. En el cas del Llobregat, la pujada del mar, acompanyada de l’alteració del riu, del desviament de les corrents marines que aporten sediments, la urbanització i construcció d’infraestructures i la compactació natural dels terrenys sedimentaris que formen el delta, configuren un panorama on la mateixa existència del Delta està amenaçada.

Per la llarga llista d’arguments exposats, Ecologistes en Acció vol cridar l’atenció de l’opinió pública sobre la situació extrema en que es troba un dels espais més singulars i identificadors de Catalunya, a causa de l’urbanisme desenfrenat, el sobredimensionament d’infraestructures, la destrucció d’espais naturals i el canvi climàtic. I, en conseqüència, reclama a les administracions públiques una moratòria de totes les infraestructures i projectes urbanitzadors previstos al Delta del Llobregat, i l’aprovació de projectes de restauració i conservació de la costa, dels espais naturals que s’hi troben, i dels connectors ecològics i paisatgístics entre aquests espais i les àrees protegides de l’interior.
Visitants connectats: 332