VIDEO: Destrucció Vall del Savinar

- Obres d’esplanació per al camp de golf i les parcel·les del PAI "Valle del Sabinar", màquines treballant el 18 d’agost del 2008.
- Obras de explanación para el campo de golf y las parcelas del PAI "Valle del Sabinar", máquinas trabajando el 18 de agosto del 2008.

- Panorama de Penyes Roges i la Vall del Savinar, després de finalitzar les obres d’esplanació per al camp de golf i les parcel·les del PAI "Valle del Sabinar", 2 de setembre del 2008.
- Panorama de Penyes Roges y la Vall del Savinar, tras la finalización de las obras de explanación para el campo de golf y las parcelas del PAI "Valle del Sabinar", 2 de septiembre del 2008.
Visitantes conectados: 304