[Ciberacció] Tu pots salvar Gallecs

  Sumari  

 Català

La Plataforma per a la Defensa de Gallecs i d’altres entitats fa més de trenta anys que treballem per la Biodiversitat i la protecció de l’Espai i, en els darrers anys, per a introduir aquesta parcel·la de la discòrdia dins del Pla d’Espais d’Interès Natural de Catalunya que l’envolta. Com hauran pogut comprovar, és l’única que quedaria per sobre de la carretera de Mollet a Santa Perpètua fragmentant una illa verda consolidada. Les seves dimensions la fan especialment vulnerable a qualsevol afectació i, sobretot, si se’n redueix encara més la seva extensió. L’informe d’avaluació ambiental preliminar en recull, en qualsevol manera, la pertorbació inevitable per contaminació lumínica, contaminació acústica, contaminació atmosfèrica i per pèrdua irreparable d’hàbitat.

Per tot això, moltes entitats de diversa tipologia, des d’ecologistes a partits polítics passant per assemblees populars, associacions veïnals o entitats culturals treballem per a buscar solucions a aquest greu problema mediambiental. És aquí on volem fer-los saber la nostra opinió i oferir-los tot tipus de col·laboració, des de buscar-los altres espais a ajudar-los a redactar projectes d’impacte o certificacions ambientals que permetin crear una planta logística modèlica acceptada socialment, situada això si, en un lloc adient.

Pensem que és responsabilitat de tota la societat de vetllar per la salut col·lectiva i un futur mediambiental digne, que en cap cas està renyit amb el desenvolupament i l’activitat econòmica responsable. Si l’administració corresponent deixa de ser responsable i no fa la seva feina correctament, no ens eximeix a la resta de la societat de ser-ho.

Si us plau, trameteu aquesta carta a la direcció de Transwences SL amb còpia al conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
Visitants connectats: 389